Autolobby wil dat 30km/u maximumsnelheid in bebouwde kom wordt

Gaan we weer. Het kan allemaal wel een tandje langzamer in dit land. Zelfs volgens de RAI Vereniging, een autoclub.

Wij zijn geen vrienden van de RAI Vereniging, want de RAI Vereniging is geen vriend van de automobilist of de auto. Enige jaren geleden probeerden ze het lijk van de kilometerheffing op te warmen en nu komen ze met het proefballonnetje om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u.

Momenteel mag je binnen de bebouwde kom 50km/u, met uitzondering van bepaalde gebieden waar een 30-limiet geldt en woonerven, waar je slechts 15 km/u mag. Maar met 50 door dorp en stad """"jakkeren"""" gaat RAI Vereniging allemaal veel te snel. Straks is er nog sprake van fatsoenlijke doorstroming op bijvoorbeeld voorrangswegen. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

'De RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt binnen de bebouwde kom. Dat is volgens de belangenorganisatie nodig om het aantal slachtoffers in het verkeer verder terug te dringen. Bovendien beperkt het ook de geluidsoverlast.' Het eeuwige veiligheidsargument wordt weer op dezelfde manier gebruikt, want ook hier wordt maar weer aangenomen dat er slechts één mogelijke verklaring voor ongevallen is: snelheid. 

In de woorden van Jeremy Clarkson: 'Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.' Volgende week bepleit RAI dat beweging überhaupt te gevaarlijk is om aan auto's over te laten.