Gemeente Rotterdam heeft schijt aan eigen milieuzone

Dat een milieuzone volstrekte symboolpolitiek is bewijst de gemeente Rotterdam vandaag zelf. Ze hebben een dieselbusje uit 1981 pontificaal op de stoep geparkeerd midden in het verboden gebied. Is ludiek.

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam zetten zich hard in om de laaggeletterdheid in de stad te verminderen. Een goed doel natuurlijk, want het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen het internet kunnen lezen (en voor zichzelf kunnen zorgen). De manier waarop de ambtenaren te werk gaan blijkt een groot 'uit de weg burger, wij zijn bezig'-gehalte te hebben. Ze hebben immers een Volkswagen dieselcamper uit 1981 meegenomen naar het centrum van de milieuzone: de Markthal

Je ziet het gesprek tussen de organisatoren al voor je:
"We moeten iets ludieks bedenken voor onze campagne."
"Ja leuk, wat dacht je van een camper?"
"Oh goed idee, ik huur er een."
"Probleem, de milieuzone."
"Joh, ik bel wel even voor een vergunning, we zijn immers de gemeente."
"Prima plan, wij zijn natuurlijk belangrijk werk aan het doen."
"Precies, daar moeten de regels even voor wijken."

De tegenstanders van de milieuzone zijn inmiddels nogal boos over het voorval en roepen de politiek op om met een antwoord te komen.

Het Rotterdamse College van B&W liet al eerder blijken dat ze het zelf niet al te nauw met de regels nemen. De rechter verbood de milieuzone, maar wethouder Pex Langenberg (D66) trok zich er niks van aan. Er moest een hogere rechter aan te pas komen om de D66'er echt op de vingers te tikken en de milieuban voor benzineauto's definitief door te prikken. Overigens zinspeelt Langenberg er nog steeds op om zijn willekeurig gekozen benzinemuur wederom op te zetten. 

B&W wordt nu door de eigen ambtenaren in ieder geval flink in zijn hemd gezet. Bij het voortzetten van het goede werk tegen analfabetisme zou de dieselbus achterwege kunnen blijven.