Betaald parkeren: alleen miljonairs kunnen nog winkelen

Winkeliers zijn het een beetje zat om aan te zien dat de parkeertarieven in steden steeds hoger en hoger worden. Ze denken dan ook dat er straks niemand meer kan komen winkelen.

In Amsterdam betalen automobilisten nu gemiddeld €7,50 per uur om hun auto langs de weg te zetten en de winkelstraat in te lopen. Nergens anders in Nederland worden die tarieven gehaald, maar dat wil niet zeggen dat het niet geprobeerd wordt, want als er ergens geld te halen valt, dan is het wel bij de Nederlandse auto-bezitter. Utrecht, Den Haag en Rotterdam verhogen daarom deze week ook hun parkeertarieven flink.

Amsterdam spant de kroon. Daar ging de prijs van vijf naar zeveneneenhalve euro per uur. De rest van de steden gaan iets minder hard. Daar gaan de prijzen met één euro per uur of minder omhoog. Alleen Rotterdam weet nog niet precies hoeveel ze gaan vragen al zetten ze wel alvast zeven miljoen euro aan extra parkeerinkomsten op de kaart.

De prijsstijging valt niet bij iedereen even goed. Verschillende branche-organistaties voor ondernemers en winkeliers reageren dan ook niet bepaald positief. Ze denken dat de verhogingen alleen de kleine ondernemer hard treft omdat mensen steeds minder naar de grote centra zullen komen als ze een rib uit hun lijf kwijt zijn om de auto ergens te stallen. Ook worden er volgens hen geen goede alternatieven geboden om de auto te laten staan.

Maar steden geven aan dat juist die alternatieven ergens van betaald moeten worden. En daarmee wijzen ze direct naar de extra opbrengsten van parkeerders. Daarnaast willen steden steeds vaker hun centrum autoluw maken omdat dit zogenaamd prettiger is voor de bezoekers en bewoners en het de luchtkwaliteit ten goede zou komen. Een hoger parkeertarief schrikt af en helpt dus deze doelen te behalen.

In hoeverre de hogere parkeertarieven impact hebben op de omzet van de winkelier is nog onduidelijk. De tarieven lagen al vrij hoog, dus die paar kwartjes extra kunnen er misschien ook wel vanaf. En onderzoek wijst uit dat verandering in tarieven niet direct een vermindering van bezoek betekent. Feit is wel dat bijna de helft van de stadscentrabezoekers met de auto komt (44%) en dat juist zij verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de omzet (60%). Ook is al bewezen dat deze cijfers alleen maar stijgen wanneer er een gratis parkeergelegenheid in de buurt is. In steden waar gratis parkeren is omgezet in betaald parkeren zien de winkeliers hun omzet teruglopen.