Renaults Zoe-deeldienst heet Fetch Car Sharing, start vandaag

Vanaf vandaag is Nederland officieel een autodeeldienst rijker. Renault rolt 200 elektrische Zoe's uit in Amsterdam, onder de naam Fetch Car Sharing.

Autodelen is hip, vooral elektrisch autodelen. Car2Go doet het, Hyundai deed het, en voor het eerst duikt Renault op de deelmarkt, zoals het in december al aankondigde. Op een evenement in Amsterdam is onder toeziend oog van verkeerswethouder Sharon Dijksma de aftrap gegeven voor wat in feite een voortzetting is van het Hyundai Ioniq-deelprogramma, dat in december beëindigd werd.

Renault dient hier als leverancier van de auto's, maar daar houdt de bemoeienis van de Fransen ook op. De operationele kant is in handen van de in Enter gevestigde Viscaal Groep, die ook het vorige project van Hyundai deed. Vanaf vandaag rijden er 100 Zoe's (Zoës?) in Amsterdam, hier komen in maart nog eens 100 bij, voor een totaal van 200 stuks. Dit is grootschaliger dan bij het vorige project. De auto's hebben allemaal een parkeervergunning voor de stad Amsterdam en delen van Zuidoost (kaart). De prijs per minuut bedraagt 30 cent, ruim meer dan de 25 cent die bij Hyundai betaald moest worden. Dat komt naar eigen zeggen omdat de pilotfase nu voorbij is.

Gebruikers die voor de Ioniq-service stonden ingeschreven krijgen een mailtje over de nieuwe dienst, nieuwe gebruikers kunnen zich hier aanmelden. Het is de ambitie om het deelproject over meerdere steden uit te rollen, om het zo niet geografisch tot Amsterdam te beperken. Dit heeft echter de nodige voeten in de aarde, omdat er steeds met een ander stadsbestuur onderhandeld moet worden. We juichen de ambitie echter toe, want pas dan wordt autodelen echt interessant. 

Tijdens het evenement gaf Marco Boender, van Fetch, een aantal leuke gegevens over het gebruik van deelauto's in Amsterdam. De gemiddelde duur van een rit is een uur, maar omdat daar ook de gebruikers bij zitten die de auto een heel weekend meenemen, is het daadwerkelijke gemiddelde gebruik 20 minuten. Gemiddeld rijden de auto's per keer dat ze verhuurd worden 22,8 kilometer ver. Per auto komt de afstand jaarlijks op ongeveer 27.000 kilometer. Maandelijks worden tien auto's weggesleept omdat ze op een verkeerde plek zijn achtergelaten (de kosten zijn uiteraard voor de laatste gebruiker).

Fetch heeft de ambitie om nog in 2019 een tweede stad toe te voegen aan het aanbod. Het lijkt erop dat die stad Den Haag gaat worden, maar Boender gaf nog geen uitsluitsel over de locatie. Helaas kunnen auto's in eerste instantie nog neit van stad naar stad rijden omdat elke gemeente een eigen vergunningensysteem heeft. De ook op het evenement aanwezige wethouder Dijksma van Amsterdam gaf aan dat zij vanmiddag nog een voorstel naar de gemeenteraad stuurt om een "G5-vergunning" mogelijk te maken. G5 staat voor de vijf grote steden, die dan allemaal dezelfde deelauto's op elkaars grondgebied binnenlaten. Juist met het oog op shared mobility is zo'n vergunning handig. Het kan veel mensen over de streep trekken om de auto helemaal de deur uit te doen en alleen nog on demand te rijden.