Techpron: Honda's geheime motor-innovatie

We kunnen heel flauw doen over bejaardenauto's als de Honda Jazz, maar laten we nooit vergeten dat Honda ook de vader is van de legendarische VTEC-motoren. En nu pionieren de Japanners alweer met een motor zoals we die nog nooit hebben gezien.

We mogen best stellen dat de innovatie geheim is. Ja, Autoguide had de primeur en vond de nieuwe motor zoals beschreven in een octrooi, maar Honda zelf heeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven. Misschien omdat ook zij nog niet helemaal weten wat de impact van hun idee is.

Kort en goed maar verwarrend: Honda heeft een octrooi aangevraagd voor een motor waarin de cilinder geen identieke inhoud hebben. Normaliter is de inhoud voor alle cilinders gelijk. Wie een zesliter twaalfcilinder ziet, weet dat elke cilinder een halve liter verplaatst. Honda gooit dat concept nu om. Uit het octrooi blijkt dat de cilinderinhouden verschillen.

In plaats van een tweeliter viercilinder met halve liters, kun je volgens Honda ook gewoon cilinders met 300, 400, 600 en 700 cc hebben. Kom je ook op 2000 CC uit. Uit het octrooi blijkt dat de boring gelijk blijft, maar de slagen ten opzichte van elkaar verlengd of verkort worden. Nu de hamvraag: wat is hier het voordeel van?

In de eerste plaats blijkt uit het voorbeeld dat het maximale verschil tussen twee cilinders kleiner is dan een halve liter. Hierdoor nemen zowel de verschillen tussen een cilinder 'in rust' en een cilinder tijdens bijvoorbeeld de arbeidsslag af. Dat gekoppeld aan de 15 in plaats van vier combinaties waarin cilinders nu geordend kunnen worden, kan duiden op een efficiënter type motor dan we tot dusver hebben gezien. Oh en laten we krachtiger ook niet vergeten.

Honda, vertel ons meer want wij vinden het nu al te gek!