Milieuclubs: we worden voorgelogen over CO2-uitstoot

Mocht u zich afvragen waarom de bomen om u heen toch zo goed gedijen, dan heeft u hier het antwoord: de hoeveelheid CO2 die onze mobiliteitssector uitstoot blijkt het dubbele te zijn van wat ons voorgespiegeld werd.

We droppen even een CO2-bommetje deze ochtend: we zijn jarenlang voorgelogen over de uitstoot van het verkeer te land, ter zee en in de lucht. In de Nederlandse cijfers wordt namelijk alleen het wegverkeer meegenomen en niet de scheep- en luchtvaart, omdat boten en vliegtuigen niet onder de nationale regelgeving vallen. Maar ze puffen natuurlijk wel degelijk zwavelrijke dieselstookdampen en kerosinerommel de atmosfeer in, even veel zelfs als de 8 miljoen auto's en vele transit-trucks die ons land rijk is. Al het Nederlandse vervoer samen is verantwoordelijk voor de uitstoot  van ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot van CO2. Hiervan komt 10 procent voor rekening van het vliegverkeer en de scheepvaart

Bovenstaande blijkt uit een onderzoek dat CE Delft ('committed to the environment') in opdracht van Greenpeace,  Milieudefensie, en Natuur en Milieu heeft laten doen. Net zoals wanner de olie- en gasindustrie een onderzoek uit laat voeren over het nut van een omstreden pijplijn ligt de uitkomst ook hier bij voorbaat al vast: hel, verdoemenis, smog, en viezigheid. Maar de onderzoekers hebben absoluut een punt: schepen en vliegtuigen stoten geen bloemetjes uit, dus het is raar dat hun emissies niet in de statistieken terugkomen. Met Rotterdam hebben we een wereldhaven en Schiphol is met 64 miljoen passagiers de derde luchthaven van Europa. Dit levert veel economische voorspoed op, maar de keerzijde is dat we ook de uitstoot van alles dat landt, stijgt en aanmeert te verwerken krijgen.

Wat dit verder in de praktijk betekent voor uw longen? Niet zo heel veel, maar broeikasgassen pakken wel nadelig uit voor zowel poolkappen als ozonlaag. Het is daarom goed dat er door alle relevante sectoren werk wordt gemaakt van een terugdringing van de CO2-uitstoot. Ook al klinkt het misschien aanlokkelijk, Nederland is er niet echt bij gebaat als we over 25 jaar Utrecht aan Zee hebben. 

Dat gezegd hebbend: we hebben het hele rapport niet uitgeplozen en schatten de kans hoog in dat de opgevoerde verdubbeling in werkelijkheid iets minder extreem is. De Groene Kerk heeft er een handje van in haar propaganda-uitingen schromelijk te overdrijven, en door het slim en ruim kiezen van een aantal parameters in een onderzoek kan je de uitkomst zomaar heel wat spectaculairder doen lijken dan hij in werkelijkheid is. Kenners met tijd over die een fact check willen doen zijn welkom hun bevindingen in de comments te plaatsen.