Regeerakkoord: kilometerheffing, meer asfalt, minder onzinboetes

We hebben lang moeten wachten, maar we eindelijk een nieuw kabinet met een bijbehorend regeerakkoord. Rutte III presenteert 54 pagina's aan grotendeels uitgelekte plannen en we vatten de veranderingen voor automobilisten even samen.
@media (max-width: 679px){#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e4baf302b0e img{#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e4baf302b0e img{#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e4baf302b0e img{#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e4baf302b0e img{#fig-61e4baf302b0e img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

Het kabinet heeft een uitgebreid deel van het akkoord (pdf) gewijd aan de mobiliteit. Emissieloos rijden (lees: elektrisch) is het magische woord en het kabinet streeft ernaar dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn. De gemeentes blijven de mogelijkheid houden om milieuzones en lagere parkeertarieven voor milieuvriendelijke auto's in te voeren, maar de regering wil één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones invoeren om het wel een beetje duidelijk te houden.

Het nieuwe kabinet steekt de komende drie jaar twee miljard euro in infrastructuur. Bij de wegen gaat dat geld onder meer naar het oplossen van de grootste knelpunten. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). Naast het verbeteren van bestaande wegen staan er ook een paar nieuwe lappen asfalt op het programma. De verlengde A15, de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht worden allen doorgezet.

In een poging de files te bestrijden gaan spitsstroken vaker open indien het milieu en de veiligheid dat toelaten. Die verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de regering. Het aantal verkeersdoden moet weer dalen en om dat te bereiken worden notoire overtreders harder aangepakt. "Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd", zo valt er te lezen in het akkoord. Specifieke voorbeelden worden nog niet genoemd.

Het vorige kabinet deed op veel snelwegen het licht uit om energie en geld te besparen, maar dat draait dit kabinet weer terug. Op trajecten waar verlichting bijdraagt aan de veiligheid gaan de lampen weer gewoon branden 's nachts.

Duurzaamheid is een van de pijlers van dit nieuwe kabinet. De meeste maatregelen, zoals meer windparken op zee en het sluiten van een kolencentrale heeft geen enkel effect op het verkeer, maar de kilometerheffing wel. Wees niet bang, deze geldt alleen voor vrachtverkeer en moet gelijk zijn aan de kilometerheffing voor vrachtverkeer in onze buurlanden. De regering wil voor deze heffing dezelfde apparatuur gebruiken als in België en Duitsland zodat vrachtwagens geen extra apparatuur voor hoeven te installeren.

Het rekeningrijden voor automobilisten gaat weliswaar niet door, maar de regering zit niet stil. Er komen pilots om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling.