Awesome: een 'metrokaart' van alle Nederlandse snelwegen

Soms lees je iets waarvan je denkt 'dat is een verdomd mooi idee!'. Het laatste project van zelfbenoemd map-geek Sebas van den Brink valt 100% in deze categorie: een schematische kaart van alle Nederlandse snelwegen en afslagen.

Het moet een aardig monnikenwerk geweest zijn om elke rijksweg en afslag passend in kaart te brengen, maar Van den Brink heeft het aardig geflikt. De plattegrond is nog niet helemaal af: het betreft een oud project dat in de la lag en onlangs is afgestoft, daarom zijn enkele zaken verouderd en er moet hier en daar een schoonheidsfoutje worden weggepoetst. Om die reden is wat we hier zien momenteel de hoogst beschikbare resolutie. Echter: als de laatste hand aan het ontwerp is gelegd, zal de kaart voor liefhebbers beschikbaar komen als poster op A2-formaat (het papier, niet de weg van Amsterdam naar Maastricht). Want de Twitter-stemmers hebben gesproken.

Sebas zelf zegt behoorlijk overrompeld te zijn door de schaal waarop zijn project viraal is gegaan onder Nederlandse auto- en kaartjesliefhebbers, maar het is dan ook gewoon een geweldig idee. Stuur je ook een A2-poster op naar Autobahn HQ als 'ie af is, Sebas?