Duitse tol kost Nederlandse burger 60-100 miljoen euro

De Duitse tol op personenwagens, we hadden er al een tijdje niets meer van gehoord. Echter, het omstreden plan van de nu-demissionaire Duitse regering staat nog fier overeind, en hiermee het hevige verzet uit de buurlanden.

Op basis van onze eerdere berichtgeving kunt u opmaken hoe er op de Autobahn-redactie gedacht wordt over de manier waarop de Duitse regering de facto alleen buitenlanders wil laten betalen voor het gebruik van haar hoofdwegennet. Formeel werd de tol in januari 2016 ingevoerd, alleen betalen doen we nog niet (ook al werden de tarieven al voor de invoering opgekrikt). Dit weerhoudt met name de Nederlandse en Oostenrijkse regering er niet van zich met hand en tand tegen de discriminerende wegenbelasting te verzetten: onder minister Schultz was het standpunt van de Nederlandse regering helder, en met haar opvolger en partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen aan het roer verandert er helemaal niets. Nederland is tegen en sluit zich aan bij Oostenrijk dat bij het Europese Hof van Justitie een zaak heeft aangespannen.

Ondertussen heeft het departement van IenW laten berekenen wat het de Nederlandse burger gaat kosten om in Duitsland tol te betalen: 60 tot 100 miljoen pegels, waarvan 40% opgehoest wordt door particulieren en ondernemers in de grensstreek.

De Europese Commissie was ooit ook tegen de Duitse plannen, maar liet zich door het machtige Duitsland eind vorig jaar heel laf oprollen, toen Duitsland voor de vignetten van korte duur zes in plaats van drie prijscategorieën invoerde. Daarnaast is voor de schoonste Duitse voertuigen (euro VI) de wegenbelasting nog verder verlaagd dan de kosten van het vignet. Deze fopmaatregelen waren kennelijk voldoende om de EC terug in zijn hok te jagen: de inbreukprocedure tegen de Pruis werd in het voorjaar van 2017 beëindigd en dus ligt de weg open om auto's te laten betalen. Buurlanden Oostenrijk en Nederland hebben minder slappe knieën en blijven in individueel verband opkomen voor hun eigen burgers met hun strijd tegen het omstreden plan.

De kosten van de tol, waarvoor de Duitsers via hun eigen belastingen in het geheel gecompenseerd worden, variëren, afhankelijk van de leeftijd en het type brandstof. De prijs wordt per 100cc motorinhoud berekend, met een maximum van  €130:

  • Euro 3 of ouder: €6,50 (benzine) of €9,50 (diesel),
  • Euro 4 of 5: €2 (benzine) of €5 (diesel)
  • Euro 6: €1,80 (benzine) of €4,80 (diesel). 

Op basis van het jaarbedrag dat hier uitrolt wordt een zestal tarieven voor de kortere termijn afgeleid. Deze zijn:

In een brief die de minister aan de Tweede Kamer schreef staat onder andere dat de tolheffing ,,marginale tot zeer beperkte effecten" zal hebben op de grensoverschrijdende mobiliteit. We citeren:

Op jaarbasis worden met de in Nederland geregistreerde voertuigen ca. 22 miljoen reizen naar Duitsland gemaakt. Daarvan is een groot deel gerelateerd aan de grensstreek. 47% van de reizen heeft een herkomst of bestemming in één van de Nederlandse grensgemeenten. 79% van het grensoverschrijdende verkeer heeft als herkomst of bestemming een grensprovincie (i.e. Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg).

Volegens de laatste stand van zaken treedt de personenwagentol in 2019 definitief in werking, hoewel het ons niet zou verbazen als het 2020 (of later) wordt. De invoering wordt overigens niet geremd door de zaak die bij het Europese Hof loopt. Verkeersminister Dobrindt heeft in het verleden de Oostenrijkers beticht van Maut-Maulerei - het land heeft zelf een Autobahnvignet, zij het zonder discriminerende grondslag.

Kijk eens wat we bij de Duitse Tagesschau vonden. Een kaartje van alle landen in Europa waar tol op personenauto's geheven wordt. Duitsland is op het kaartje brandschoon (in werkelijkheid niet), en de gehele BeNeLux is als tolheffend gebied aangemerkt. Kennelijk zijn die twee bruggen in Nederland waar je tol moet betalen genoeg om heel het land in te kleuren als tolland, terwijl Nederland de facto een van de weinige overgebleven Europese landen is waar Jan en alleman volledig gratis van elke centimeter perfect onderhouden snelweg (inclusief bruggen) gebruik kan maken. Framepje hoor...