Schrikbarende stijging drankongevallen rond feestdagen

Het bericht scoort wellicht 10/10 op uw 'no shit, sherlock'-meter, maar dat maakt het nog niet minder waar. In de weekends rond de feestdagen rijden meer mensen met een slok op, zo blijkt uit een recente ongevallenanalyse.

De donkere decembermaand is hét moment bij uitstek om de toko iets eerder te sluiten en aan de kerstborrel te gaan (of anderszins een drankje te doen). Aangezien veel mensen nog steeds met de auto naar hun werk komen, betekent dit dat je vooral dan mensen achter het stuur treft die over de limiet van 0,5 (0,2) promille zitten. Dat weten wij, dat weet u, en dat weet de politie ook. Er wordt rond de feestdagen veel intensiever op alcohol gecontroleerd, maar we wonen hier niet in de DDR, dus de pakkans is niet overal even groot.

Echter, ook in de weekends, wanneer de deur van de werkgever al lang op slot is, worden er in benevelde staat brokken gemaakt. Om de cijfers te kwantificeren analyseerden de politie en het Verbond van Verzekeraars ongelukken in de weekends rond kerst en oud en nieuw en met oud en nieuw zelf, in de periode 2014 tot en met 2016. 

Dit leidt tot een piek in het aantal drankongevallen, zoals het AD met veel taalgevoel omschrijft: deze liggen 21 procent (weekend voor Kerst) tot 29 procent (oud en nieuw) hoger ligt dan normaal. Op 31 december en 1 januari vallen per dag 30 alcoholslachtoffers, wat zich laat definiëren als 'doden en (zwaar)gewonden'.

In de geanalyseerde ongelukken zat in ruim vier op de vijf gevallen een man achter het stuur; het piektijdstip ligt bij Kerst iets na middernacht en tijdens oud en nieuw tussen 4 en 9 uur 's ochtends. Vaak betreft het (gelukkig) eenzijdige aanrijdingen, met objecten als een boom, verkeersbord, of vluchtheuvel. Wellicht helpt hierin mee dat de weersomstandigheden in december/januari minder gunstig zijn: je glijdt eerder uit, zogezegd. 

De achterliggende boodschap van het onderzoek mag duidelijk zijn: wie te veel drinkt om nog te kunnen rijden kan beter een paar uurtjes blijven slapen of een taxi/uber regelen. De praktijk is echter weerbarstiger dan de theorie.