Illegaal elektrisch afval massaal in occasions naar Afrika gesmokkeld

Oude auto's die naar Afrika worden geëxporteerd blijken massaal gebruikt te worden als pakezel voor elektroschroot, dat om de een of andere reden niet in Europa gerecycled wordt. Dat beweert een gisteren verschenen studie.

Mooie westerse reflex: heb je afval dat je hier niet kwijt kunt of wilt, dump het dan in de derde wereld. Zo'n 70 procent van de naar schatting 60.000 ton aan elektrisch afval dat Nigeria in 2015 en 2016 binnenkwam, kwam mee in te importeren auto's. Dat beweert de United Nations University, in een rapport dat gisteren gepubliceerd werd.

Het meeste afval werd in de papieren omschreven als 'household goods' of 'personal effects', toen het de haven van Lagos binnenkwam. Volgens de conventie van Basel en Europese wetgeving hadden de spullen in hun markt van herkomst verwerkt moeten worden. Meer dan driekwart kwam uit Europese havens, waarbij Rotterdam zo'n 8 procent voor zijn rekening nam.

En zo blijken auto's opnieuw praktische muilezels: vanuit Mexico werden eerder nieuwe auto's ingezet om drugs te transporteren. Ook bleek Afrika in het verleden een gretig afnemer van vieze diesel. Bent u verbaasd?