Gelekt: tot 2025 geen BPM voor elektrische auto, €6000 voor particulier

De Nederlandse regering plant een verdere stimulering van de elektrische auto na 2020. Tot 2025 blijft de vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting (MRB) van kracht. Ook komt er een aanschafsubsidie voor particulieren.

Momenteel worden elektrische auto’s bijna uitsluitend zakelijk gereden, maar ook de particuliere rijder moet over de streep getrokken worden. Om dit te bewerkstelligen krijgen particulieren vanaf 2021 een subsidie van 6.000 euro bij aanschaf van een elektrische auto. Deze wordt tot stapsgewijs afgebouwd tot 2.200 euro. De vrijstelling van BPM en MRB blijft tot 2025 van kracht, hierna wordt eenmalig een bedrag van 350 euro gerekend. Dat blijkt uit interne documenten in handen van de NOS. Momenteel voeren belangenorganisaties en de overheid in het kader van de Mobiliteitstafel (onderdeel van het Klimaatakkoord) overleg, dat al in een vergevorderd stadium schijnt te zijn.

Zakelijke rijders krijgen een ‘verlaagde bijtelling’ (we gokken ergens tussen de 4% die nu betaald wordt en de 22% op gewone auto’s), en een aanschafsubsidie van 3.430 euro (2021), die terugloopt naar 1.830 euro (2024).

Om de kosten en de gederfde inkomsten te compsenseren, gaan de accijns op brandstof in 2020 met 1 cent per liter omhoog, in 2023 nogmaals. Daarnaast moet het gat in de begroting gedicht worden door naar een systeem voor - jawel - rekeningrijden te gaan. 

Doelstelling is om in 2030 1,8 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben .