In deze tien minuten worden 's winters de meeste brokken gemaakt

Mensen die risicoavers en zuinig op hun auto zijn, doen er verstandig aan bepaalde plekken te mijden. Maar ook het tijdstip van rijden maakt verschil: er is een tijdsbestek van slechts 10 minuten waarin buitenproportioneel veel ongelukken gebeuren.

Bovenstaande is de conclusie van de Britse firma AX, voorheen beter bekend als Accident Exchange. Zij plozen 57.000 winter-ongelukken uit, en kwamen tot de conclusie dat vooral tussen 17:00 en 17:10 een grote piek in aanrijdingen te zien is. U mag zelf invullen wat hier de reden voor is: spitsverkeer, laagstaande zon, ongunstige weersomstandigheden, waarschijnlijk een combinatie van alle drie. 

AX zelf geeft al begeleidend commentaar:  "It is little surprise to see that the majority of accidents take place during the afternoon and evening hours, when many of us are busy trying to get home or rushing to pick up our kids. Stopping distances double in the rain and are as high as 10 times more in icy and snowy conditions. This goes some way to also explaining why 31% of incidents we manage involve a moving car hitting a parked one as the driver loses control."

Hieronder vindt u de resultaten van het onderzoek, gegroepeerd naar tijdsbrackets van 2 uur: