CJIB stopt boeteregen bij mensen met schulden

De Nederlandse overheid wordt terughoudender met het stapelen van boetes. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken laat weten vanaf 2020 flexibeler te worden voor mensen met problemen, nadat de kwestie door een columnist werd aangesneden.

Onze overheid werkt zichzelf soms tegen: aan de ene kant wil het zo min mogelijk mensen in de schuldsanering, maar aan de andere kant klapt het CJIB wel meedogenloos (onzin-)boete op boete, ook al is duidelijk dat deze niet voldaan kan worden. Nu is betaaldiscipline een groot goed, maar niet zaligmakend. Sommige mensen duw je alleen maar verder in een dal als je een boetelast op hun schouders legt, en deze blijft verhogen als er niet tijdig betaald wordt.

Gisteren pleitte Telegraaf-scribent Annemarie van Gaal voor soepeler regels met betrekking tot de boetebukkake die de zwakkeren soms treft, in een column die veel bijval kreeg. Van Ark (VVD) laat in een reactie hierop weten per 2020 de mogelijkheid in te bouwen om de stapeling van boetes in sommige gevallen stop te zetten. Dit betekent geen kwijtschelding, maar moet wel een beetje perspectief bieden voor de ontvanger van de boete.