Nieuwe BPM-meetmethode per juli 2020, autobranche furieus

De berekening van de BPM gaat in Nederland op de schop, en wel per juli 2020. Dit liet staatssecretaris Snel gisteren in de Kamer weten. De autobranche is 'not amused', en eist voor die tijd een verlaging van de BPM.

De laatste maanden/jaren is veel te doen geweest over de BPM-stijging die Nederlandse nieuwe auto's treft. De branche wijt dit aan de WLTP-testcyclus, die het verbruik van gelijke auto's zo'n 10 tot 11 procent hoger weergeeft, de regering aan een verschuiving in het koopgedrag. Nederlanders zouden de laatste tijd grotere en zwaardere auto's kopen, waardoor de BPM-inkomsten stijgen. Het kabinet schermt hierbij met een recent TNO-rapport, dat oordeelt dat de reële BPM hooguit 1 procent gestegen is sinds de invoering van de WLTP-cyclus (uitleg).

Kortom: beide kampen staan lijnrecht tegenover elkaar. De autobranche ziet de nieuwverkopen van zijn leden dalen door (nog) hogere kosten en het kabinet meent dat dit puur te wijten is aan een ander soort gekocht product. Met deze informatie op zak heeft staatssecretaris Snel besloten het komende jaar helemaal niets aan de BPM-berekening te doen, er komt pas in juli 2020 een nieuw systeem. In een reactie hierop laten de Bovag en Rai Vereniging weten dat dit naar hun mening echt niet kan, en dat het kabinet eerder actie moet ondernemen. Ze laten tevens door KPMG een eigen onderzoek naar de gestegen BPM uitvoeren, dat voor Prinsjesdag klaar moet zijn. Wellicht is dit een breekijzer in de strijd die al jaren wordt gevoerd.

Met een nieuwe meetmethode komen altijd verschillen aan het licht. De NEDC, die decennialang werd gebruikt, was niet meer houdbaar, zo veel is duidelijk. Wat momenteel echter gebeurt, is het terugrekenen van WLTP-resultaten naar oude NEDC-waarden, om zo een zekere mate van continuïteit in de resultaten te geven. Deze 'NEDC 2.0' is echter nadeliger dan de oude NEDC, in plaats van dat hij 1-op-1 klopt, aldus de branche.

Of ze gelijk hebben? Wie het weet mag het zeggen. Het is echter wel zo dat we ook berichten hebben gezien dat de autofabrikanten zelf de WLTP hebben aangegrepen om de uitstoot van hun auto's kunstmatig op te voeren, opdat het in de toekomst makkelijker wordt hier onder te duiken. Een ding is wel duidelijk: over de huidige BPM is het laatste woord nog niet gesproken. Hier gaan we nog veel gesteggel over zien voor juli 2020.