SWOV: maak 30 km/u de norm in de bebouwde kom

Nagenoeg de hele bebouwde kom een 30-zone? Het klinkt als de absolute hel voor de automobilist, maar er gaan steeds meer stemmen op om de maximumsnelheid drastisch te verlagen.
@media (max-width: 679px){#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d66f24d3788 img{#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d66f24d3788 img{#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d66f24d3788 img{#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d66f24d3788 img{#fig-65d66f24d3788 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

Hoewel we het door de agitprop van milieuorganisaties nog wel eens vergeten vallen nog steeds verreweg de meeste verkeersslachtoffers op lokale wegen. Het aantal verkeersdoden neemt bovendien niet meer af en dus moeten we volgens sommige organisaties naar de botte bijl grijpen, en het snelheidsinstrument gaan inzetten. 

GroenLinks pleitte twee jaar geleden al voor 30 b.b.k. en op lokaal niveau hebben ze medestanders in onder andere de Amsterdamse D66-fractie. De directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) sluit zich bij de club van 30 aan, in een interview met binnenlands bestuur. Deze Peter van der Knaap breekt een lans voor minder snelheid, want met 30 per uur kan je minder mensen doodrijden dan met 50, lijkt de gedachte. En daar is geen speld tussen te krijgen.

 Het zou te makkelijk zijn om van der Knaap met onze autobril op direct belachelijk te maken, de man en zijn organisatie zijn per slot van rekening professionals die zich in hun adviezen niet (louter) op lucht baseren. Bovendien moet gesteld worden dat een norm van 30 niet betekent dat op 100% van de wegen deze max wordt gehanteerd. Er zullen nog gewoon wegen zijn waar 50 km/u de Vmax is, alleen worden deze in de zienswijze wel dramatisch teruggedrongen.

In het interview lijkt van der Knaap het snelheidsinstrument als dreiging in te zetten omdat gemeenten steeds minder aan hun infrastructuur lijken te besteden. Het geld dat er in gemeentelijke budgetten is gaat in toenemende mate naar zielige mensen en dan blijft er minder over voor het asfalt. Met andere woorden: 'omdat gemeenten niet genoeg drempels, wegversmallingen, gescheiden fietspaden en 30-zones aanleggen roepen ze het over zichzelf af dat er wellicht binnenkort van hogerhand een 30-bazooka wordt afgevuurd.' lijkt de SWOV-directeur te insinueren.

Het is echter de vraag of de voorstanders van het bijna halveren van de maximumsnelheid in de bebouwde kom zich realiseren hoe tergend traag 30 eigenlijk is. Het is zo ontzettend langzaam dat het bijna geen meerwaarde meer heeft om de auto te pakken. En waarom? Omdat de automobilist zich maar weer moet aanpassen aan niet van hun telefoon opkijkende fietsers, schuifelbejaarden en koptelefoondragende voetgangers die lekker in hun eigen wereld zonder te kijken de weg oversteken. We worden kennelijk niet volwassen genoeg geacht om op bepaalde plekken een eigen inschatting van de te rijden veilige snelheid te maken en dus moet elke automobilist met een 30-limiet worden geswovfeld. Het ironische is dat als je de snelheid van auto's enorm gaat inperken dit niet onwaarschijnlijk een versterkend effect heeft op het verder verslappen van de alertheid van andere weggebruikers.

Kunnen we binnenkort een verlaging binnen de bebouwde kom naar 30 verwachten? Gelukkig niet, van der Knaap nuanceert zijn verhaal met de zin 'Maar maatschappelijk zijn we er nog niet aan toe om die norm om te draaien, helaas'. Ja, maar ondertussen heeft hij al wel een beginnetje gemaakt met de bijl in de wortels van de 50-zone te zetten. Misschien is het beter om iedereen zonder auto te verplichten in motorpak met helm en airbags de straat op te gaan.