Rijkswaterstaat gaat files te lijf met slimme camera's

Slimme software gaat in de toekomst niet alleen taken van automobilisten en treinmachinisten overnemen, ook in het verkeerstoezicht doen de algoritmes hun intrede. Deze kunnen snel en efficiënt gevaren herkennen en rijstroken afsluiten.
@media (max-width: 679px){#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfea156d795 img{#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfea156d795 img{#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfea156d795 img{#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfea156d795 img{#fig-65dfea156d795 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

Wat er in verkeerscentrales gebeurt is vooralsnog alleen mensenwerk en dat gaat de centralisten erg goed af. Een beetje extra hulp is echter nooit weg, en dus heeft wegbeheerder Rijkswaterstaat proeven gedaan met slimme software die in samenwerking met de bestaande camera's draait. Hierdoor kan de situatie op de weg worden 'gelezen' waardoor het openen en sluiten van spitsstroken sneller, makkelijker en veiliger is. Als er ergens iemand met pech staat detecteert de software dit doorgaans sneller dan een mens, aan de hand van het gedrag van de auto's eromheen. Vervolgens kan vlotter een rijstrook afgekruisd worden, wat het fileleed moet verzachten. Ook afgevallen lading kan door het algoritme gedetecteerd worden.

@media (max-width: 680px){#fig-65dfea156db56 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfea156db56 img{#fig-65dfea156db56 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65dfea156db56 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfea156db56 img{#fig-65dfea156db56 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65dfea156db56 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfea156db56 img{#fig-65dfea156db56 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Een hele prettige bijkomstigheid is dat de software in de toekomst in staat moet zijn om te detecteren dat een vrachtwagen te hoog is beladen voor een tunnel, waardoor hopelijk  het aantal plafondschrapers vermindert. Waarom er nog steeds niet zo'n rood-wit geblokte dwarsbalk voor tunnels hangt is ons overigens een raadsel.

Tegen bijzondere omstandigheden als tunnelbrandjes helpt dit natuurlijk niet veel. Momenteel zijn nog steeds 4 van de 6 rijstroken in de Schipholtunnel afgesloten.

Niet alleen in verkeerscentrales neemt de computer het over, maar ook op het spoor. ProRail heeft te kennen gegeven nog dit jaar te willen experimenteren met een autopilot op treinen, die het werk van machinisten grotendeels uit handen gaat nemen. Dit lijkt ons een ideaal middel om het aantal gemiste rode seinen in te dammen. Uiteraard zit de machinist nog wel ter controle in zijn hokje, maar laten we het zo stellen: de rol van de treinmachinist wordt in de toekomst in ieder geval niet groter.

ProRail baarde eerder deze week opzien door bij monde van topman Eizinga op te roepen de trein weer (?) 'sexy' te maken. Dit valt niet echt onder die ambitie, ons dunkt. Een zwevende flitstrein misschien wel.