Prognose: opnieuw meer Nederlandse verkeersdoden in 2016

Voor het tweede jaar op rij lijkt het aantal verkeersslachtoffers in Nederland te zijn toegenomen. Op basis van cijfers over de eerste drie kwartalen hebben we berekend dat het aantal doden rond de 660 uitkomt, tegenover 621 in 2015.
@media (max-width: 679px){#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dc53fb806cf img{#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dc53fb806cf img{#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dc53fb806cf img{#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dc53fb806cf img{#fig-65dc53fb806cf img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

In 2014 bereikte het aantal verkeersdoden in Nederland een voorlopig absoluut laagterecord: destijds kwamen 571 mensen om. In 2015 steeg dit als gezegd naar 621, op 2 mei publiceert het CBS de definitieve cijfers over 2016. Echter, op basis van data over de eerste drie kwartalen die bij de Europese Unie zijn ingeleverd kunnen we al onze voorzichtige conclusies trekken over vorig jaar, en deze zijn niet vrolijk. Het aantal doden per miljoen inwoners steeg in ons land ten opzichte van 2015 van 31 naar 33, een procentuele toename van 4%. Geƫxtrapoleerd naar een heel jaar en gecorrigeerd naar bevolkingsgroei komen we tot het eerder genoemde cijfer van 660 doden.

Nu moeten de laatste drie maanden van 2016 nog worden meegerekend - deze cijfers liggen nog niet op tafel - maar we mogen wel stellen dat, tenzij er iets bijzonders is gebeurd in het laatste kwartaal, we wederom met een stijging te maken krijgen. Deze kan nog iets afwijken van de genoemde 660, maar erg veel zal het niet zijn. De verschillen tussen de kwartalen zijn jaar-op-jaar niet heel groot en in de laatste maanden van 2015 vond evenmin een grote verkeersramp plaats, wat voor een anomalie in de cijfers zou zorgen.

Met de cijfers gaat Nederland sterk tegen de Europese trend in. Waar het Europees gemiddelde tussen 2010 en 2016 een afname van 19% laat zien zet Nederland hier een toename van 3% tegenover. Dit is grotendeels te verklaren uit de wet van de remmende voorsprong: het Europese gemiddelde ligt op 50 doden per miljoen inwoners, Nederland zit hier met 33 nog sterk onder.

Wat het bovenstaande betreft moeten we alleen Zweden (27) en het Verenigd Koninkrijk (28) voor ons dulden, maar deze landen realiseerden wel een afname van het aantal doden, zij het een zeer marginale. Het is zorgwekkend dat alleen Malta (nog geen half miljoen inwoners, dus onderhevig aan sterke schommelingen) naast Nederland een stijging laat zien, en alle andere landen dalen. Op 2 mei aanstaande zal blijken in hoeverre het laatste kwartaal nog verandering in de genoemde 660 slachtoffers heeft kunnen brengen. Het lijkt er echter op dat we zelfs boven de 640 geregistreerde verkeersdoden uit 2010 uit gaan komen.

@media (max-width: 680px){#fig-65dc53fb80d98 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dc53fb80d98 img{#fig-65dc53fb80d98 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65dc53fb80d98 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dc53fb80d98 img{#fig-65dc53fb80d98 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65dc53fb80d98 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dc53fb80d98 img{#fig-65dc53fb80d98 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}