Hoezo houden parkeerplekken nieuwbouw tegen?

De Volkskrant beweert dat woningbouw wordt tegengewerkt doordat gemeenten strenge eisen stellen aan de minimum parkeerruimte per woning. Een eenvoudig anti-autoframe dat we gemakkelijk kunnen doorprikken.
@media (max-width: 679px){#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d75fe8306a0 img{#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d75fe8306a0 img{#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d75fe8306a0 img{#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d75fe8306a0 img{#fig-65d75fe8306a0 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

Executive briefing: "Strenge gemeentelijke parkeernormen frustreren nieuwbouwprojecten in de centra van de grote steden. Gemeenten eisen dat bouwers minimaal één of meer parkeerplaatsen per nieuwe woning aanleggen, maar dat is vaak onmogelijk of zeer kostbaar. Daardoor zijn de afgelopen jaren meerdere woningbouwprojecten gestrand in de Randstad." 

Kijk, dit kan allemaal waar zijn. Maar goed, niemand zit op oplossingen te wachten. Autobashen, dat is waar het stuk voor is bedoeld. Maar mensen van de linksche persuasie, zien jullie dan niet hoe simpel het allemaal is? Het probleem valt uiteen in twee delen. Deel 1: er kunnen minder huizen worden gebouwd doordat er ook parkeerplekken moeten komen. Deel 2: de normen zijn niet flexibel genoeg. 

Onze gedachten. In de eerste plaats: huizen voor bewoners met een auto, dienen gewoon te beschikken over een parkeerplek in de buurt. Klaar. Het is ook niet alsof de VK een artikel zou maken over de huisvestingsproblemen die mensen met een huisraad wel niet zouden veroorzaken. Een mens heeft meubelen, soms kinderen, soms een auto. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Einde verhaal.

In de tweede plaats kunnen die normen wel wat minder strikt. Het ligt voor de hand dat een grote yuppenwoning over minimaal één parkeerplaats beschikt. Twee is eigenlijk beter. Dat schikt verder, want sociale huur met parkeerruimte is walgelijk decadent. Sociale huur was ooit bedoeld als handreiking voor mensen die weinig hadden maar wel een dak boven hun hoofd verdienden. Een parkeerplek voor de deur is, tenzij carport, niet zo'n dak en valt dus idealiter niet onder staatsweldoenerij. 

Goed, is dat ook allemaal weer opgelost. Goed, wij zijn even onze parkeervergunning verlengen. Nu is dat nog niet verboden.