Hevig Duits verzet tegen uitfaseren verbrandingsmotor: 'diesel niet verketteren'

De roep om het einde van de verbrandingsmotor wordt in Europa steeds luider: Frankrijk en Groot-Brittanië willen per 2040 geen benzine of diesel meer op hun straten. Duitsland sluit zich hier echter voorlopig niet bij aan.
@media (max-width: 679px){#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfd91a6aa53 img{#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfd91a6aa53 img{#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfd91a6aa53 img{#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65dfd91a6aa53 img{#fig-65dfd91a6aa53 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

In westerse landen komt de kwestie luchtkwaliteit steeds hoger op de agenda te staan, niet in de laatste plaats doordat pressiegroepen uit milieuactivistische hoek via de rechterlijke macht hun wil aan anderen proberen (en weten) op te leggen. Met rapporten die heel concrete aantallen aan vroegtijdige sterftes door slechte luchtkwaliteit claimen wordt de publieke opinie op een drammerige manier bespeeld. Aan de andere kant valt niet te ontkennen dat de lucht met name in de grote steden schoner wordt als er geen auto's met uitstoot meer rijden. Dus wat is er op tegen de elektrische auto te pushen zodra dit een volwaardig alternatief is?

Het jaar 2040 ligt ver in de toekomst. In de 23 jaar er naartoe zal er technologisch veel veranderen en lange termijn-plannen kunnen bijgesteld worden. Toch is het uitgangspunt van de tweede en derde automarkt van Europa - het VK en Frankrijk - helder: zodra we een generatie verder zijn moet al het vervoer binnen de landsgrenzen emissieloos zijn. Als tussenstap wordt in veel grote steden al nagedacht over een verbod op bepaalde vervuilende auto's, waarbij de pijlen vooral op diesels worden gericht.

Duitsland, de grootste autoconsument en -producent van Europa, speelt echter voorlopig niet mee met de lange-termijnplannen: het weigert  de traditionele auto onder de bus te gooien of een deadline te geven. Daarnaast waarschuwen veel belangrijke Duitsers uit industrie- en regeringskringen tegen het al te hard doordraven met het afschaffen van verbrandingsmotoren.

Op federaal niveau wordt vanzelfsprekend nagedacht over manieren om de toekomst milieuvriendelijker in te vullen. Meteen de verbiedreflex vrij baan geven gaat de Duitsers echter te ver: "een verbod op diesel- of benzinevoertuigen staat momenteel niet op de agenda van de regering", aldus een woordvoerster. Het ministerie van Verkeer noemt een verbod fantasieloos: het klimaat heeft er niets aan wanneer elektrische auto's onderweg zijn op stroom die door bruinkool is opgewekt, aldus een woordvoerder.

Op lager niveau wordt geageerd tegen dieselverboden: zo sprak de minister-president van de Duitse deelstaat Baden-Würtemberg zich uit tegen een voorstel om diesels in Stuttgart te verbieden. Op 2 augustus wordt bij de oosterburen een landelijke 'dieseltop' georganiseerd om alle problemen en mogelijke oplossingen rond de verketterde brandstof te bespreken.

Mercedes-baas Dieter Zetsche preekt ondertussen voor eigen parochie, en spreekt zijn onvoorwaardelijke steun voor de dieselmotor uit: "We are convinced, like the rest of the carmaking industry, that we are headed toward electric mobility. Until that happens, further reductions in CO2 will be achieved through combustion engines, and here the diesel will play a significant role." Mercedes heeft flink geld in de dieselmotor zitten, en vervult een leidende rol omtrent de technologie.

In eigen land komen we vooralsnog niet veel verder dan het formuleren van wat vage doelstellingen omtrent de toekomst van de verbrandingsmotor. Mochten we ooit nog een nieuw kabinet krijgen, dan wordt dit wellicht verder uitgewerkt.