Officieel: de BPM-tarieven voor 2018

Nadat de Eerste Kamer deze week akkoord ging zijn de autobelastingen voor 2018 officieel vastgelegd. De volgende zaken veranderen met betrekking tot de BPM.

De Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) is voor iedereen die een nieuwe auto koopt of least, behalve elektrische rijders, relevant. Laatstgenoemden, inmiddels meer dan 20.000 man (m/v) sterk, zijn vrijgesteld. De BPM bestaat uit drie componenten:

  • Een vaste voet (PHEV's met <50 gr/km zijn vrijgesteld)
  • Een progressief tarief naar uitstoot, verdeeld over vijf schijven (0 t/m 4)
  • Een dieseltoeslag (voor de dieselrijders)

De beprijzing gaat op basis van CO2-uitstoot. Omdat de BPM stapsgewijs tot 2020 wordt afgebouwd, dalen de tarieven volgend jaar met 4,41%, zij het pas nadat er een inflatiecorrectie van 0,8% is toegepast. Hieronder de BPM-tarieven voor 2018, vergeleken met die van 2017: 

U ziet dat de prijs per gram lager ligt, daar tegenover staat dat de maximumwaarden van de schijven omlaag zijn gegaan. In 2018 valt een auto al vanaf 163 gr/km in het hoogste tarief, dit is dit jaar nog 169 gr/km. Het effect van deze grensverlaging is sterker dan de paar euro's die er per gram afgaan. Onze overheid probeert in haar communicatie de nadruk te leggen op deze BPM-verlaging, maar de facto wordt 97% van het nieuwe wagenpark duurder.

Leeshulp: in kolom IV staat de prijs per gram, kolom I is geen 'vanafwaarde', maar een 'meer dan-waarde'. Hierdoor is de uitstoot van een auto minus kolom I keer kolom IV plus kolom III het te betalen bedrag. Niemand zei dat het eenvoudig is.

Elke auto die meer dan 0 gram uitstoot betaalt een vaste voet: deze bedraagt in 2018 €356,- (€353,-van 2017 plus 0,8% inflatiecorrectie). Daarnaast is er voor de dieselrijders nog een speciale BPM-straf in de vorm van een dieseltoeslag. Bovenop de BPM die iedereen betaalt moeten zij ook nog €87,38 aftikken over elke gram die hun zelfontbrander vanaf 64 gr/km uitstoot (dit was €86,69 vanaf 66 gr/km). Een koper van een M550d xDrive Touring (163 gr/km) is dus alleen al aan dieseltoeslag al een bedrag van €8.738,- kwijt. 

Voor PHEV's wijzigt er, afgezien van de algemene verlaging van 4,41% op het tarief per gram, helemaal niets. Pas in 2019 komt er een verlaging van de bovengrenzen in de drie schijven die de BPM op PHEV's rijk is. Bij deze auto's is er een sterke verschuiving opgetreden van de zakelijke naar de particuliere markt. Overigens daalt het aantal PHEV's in Nederland (momenteel ruim 98.000) licht.

Voor een greep in het verleden: dit veranderde er in 2017 en 2016 aan onze autobelastingen.

Het Ministerie van Financiën maakte een handig overzicht van de ontwikkeling van de BPM over een periode van vier jaren. De niet-ronde bedragen vanaf 2017 zijn te wijten aan inflatiecorrectie, in de Autobrief II (2015) - waar alle tarieven op gebaseerd zijn - is de vaste voet op €175,-/€350,- vastgesteld, en de dieseltoeslag op €86,-.

De komende twee jaar wordt zowel de daling van de schijftarieven als de verlaging van de maximumwaarden per schijf doorgezet. Door de bank genomen zullen auto's met een gelijkgebleven uitstoot meer gaan betalen doordat het verlagen van de CO2-grenzen zwaarder weegt dan het terugschroeven van het te betalen bedrag per gram. In Jip en Janneke-taal: u mag hopen dat uw volgende nieuwe auto minder uitstoot, anders bent u het BPM-haasje.

window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'alternating-thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-5f6aa35fa0f68', placement: 'Below Article Thumbnails 2', target_type: 'mix' });