Typisch Nederland: u mag de milieuzone niet in, cruiseschepen wel

Weg met die vermaledijde milieuzones.

De wereld schijnt overspoeld te worden door nepnieuws en daarom zoeken ze bij de Volkskrant uit of het allemaal wel door de beugel kan wat 's lands columnisten beweren. Trouw-columnist Sylvain Ephimenco had beweerd dat een enkel cruiseschip evenveel uitstoot als miljoenen auto's. En dat blijkt dus gewoon te kloppen.

'Cruiseschepen in de topvijftig qua grootte stootten in 2015 per stuk gemiddeld 2.600 ton zwavelstofdioxide (SO2) uit. (...) In 2015 hebben ’s werelds 947 miljoen auto’s naar schatting tussen de 70 en 350 kiloton zwavelstofdioxide uitgestoten. Een simpele rekensom leert dan dat een groot cruiseschip evenveel SO2 uitstoot als 7 à 37 miljoen auto’s.' Dus als we het hebben over SO2, zijn cruiseschepen toch een beetje de lievelingetjes van Beëlzebub. Nu is dat ietwat flauw omdat dat niet de enige stof is die vrijkomt bij fossiele verbranding, maar ok, het punt is gemaakt.

Nu zijn wij geenszins tegen cruiseschepen om een aantal redenen: in de eerste plaats zal hun uitstoot de komende jaren sterk dalen omdat per 2020 veul strengere emissieregels gelden en in de tweede plaats vervoeren ze doorgaans rijke toeristen naar onze steden. Toch beter dan kotsende Britten. 

Maar wat wel wringt: cruiseschepen zijn van harte welkom in de binnensteden van bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, terwijl de brave dieselaar op deze plekken tot persona non grata is gebombardeerd. De dieselrijder is er paria, maar de SS Zwavelvloot vaart rustig binnen. 'Milieuzone,' zo wordt deze klassenjustitie gekscherend genoemd.

Misschien dat we daar eens iets aan kunnen doen. Geen haatcampagne tegen cruiseschepen, maar weg met milieuzones. Milieuzones werken gewoon niet, zijn het egoproduct van eco-akela's en zijn contraproductief. Raus!