Allemaal elektrisch rijden onmogelijk door tekort aan grondstoffen

De overheid wil in 2030 ongeveer twee miljoen Nederlandse auto's met elektrische aandrijving hebben. Dat kan echter helemaal niet, want de grondstoffen voor accu's zijn veel schaarser aanwezig dan, eh... olie. Daardoor daalt de prijs van accu's de laatste jaren ook nauwelijks.

VW ID.3

Door de groeiende vraag naar een product daalt de prijs doorgaans snel. Komt omdat producenten er massaal op inspringen en er een overschot ontstaat. Bij accu's voor elektrische auto's gebeurt dat echter niet. Komt omdat de belangrijkste grondstoffen die ervoor nodig zijn te schaars zijn en dus juist voor stijgende prijzen zorgen.

Dagblad Trouw schrijft vandaag dat die ontwikkeling een massale overstap naar elektrische auto's in de weg staat. Het gaat om zes metalen nikkel, kobalt, lithium, praseodymium, neodymium en dysprosium. Wie denkt dat het wel los zal lopen omdat er nu al veel elektrische wagen rondrijden in Nederland, zit mis. Het hele elektrische wagenpark is nu 171.000 auto's groot, nog geen tien procent van het doel. Om nog tien keer zo groot te worden is een bijzonder grote hoeveelheid van de metalen nodig. En Nederland is uiteraard niet het enige land met elektrische ambities.

Nadeel is ook dat dezelfde materialen ook in zonnepanelen en windmolens nodig zijn hebben we dus een probleem. Voor Nederland is nu 0,1 procent van de totale productie van de grondstoffen toereikend. Groeit de vloot echt naar 2 miljoen auto's, dan hebben we twee tot vier procent van de hele wereldproductie van de zeldzame grondstoffen nodig. Alleen al als klein Nederlandje. 

Volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden is het beter om de doelen bij te stellen en zelf een maximum op de groei te zetten. Ze verwachten nare consequenties van de ongebreidelde groei: "De transitie naar elektrisch vervoer is juist belangrijk. Alleen moeten we er bewust van zijn dat dit beleid niet zonder consequenties is," aldus Benjamin Sprecher van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.