PHEV's die uit lease komen moeten opnieuw subsidie krijgen

Kent u de uitdrukking 'een goede curry brandt twee keer'? Deze blijkt een automotive variant te hebben: 'een goede PHEV wordt twee keer gesubsidieërd'. Althans, als het aan de organisaties ligt die de zakelijke PHEV's graag in Nederland houden.

In Nederland rijden bijna 100.000 PHEV's rond, die nagenoeg allemaal zakelijk geregistreerd zijn. Deze enorme vloot heeft de Nederlandse belastingbetaler bijna een miljard euro gekost in de vorm van derving van fiscale bijtelling, zo liet het AD uitrekenen. Sinds 2017 is er geen belastingvoordeel meer voor PHEV's met als gevolg dat het aantal batterij-auto's dat rondrijdt na een laatste eindsprint volledig is afgevlakt, maar we komen nu in een transitionele periode waarin de eerste PHEV's uit de lease gaan. De kans is levensgroot dat deze auto's naar het buitenland verdwijnen, waar overheden de op papier zuinige auto's met subsidies stimuleren. Kortom: ze zijn er een stuk gewilder dan hier, nu de voordelen van de overheid zijn opgedroogd. Zodra er een level playing field is zit kennelijk niemand te wachten op een auto die altijd een paar honderd kilo aan onnodige ballast meesleept.

Dit is tegen de zin van de ANWB en de BOVAG, die de auto's graag in Nederland houden, en wel om twee redenen: ten eerste omdat het pure kapitaalvernietiging is om eerst auto's kapot te gooien met fiscale voordelen en deze vervolgens na een paar jaar over de grens te zien verdwijnen, en ten tweede omdat de particuliere rijder een veel grotere impuls heeft de PHEV te gebruiken zoals hij bedoeld is. De brandstofkosten moeten immers uit eigen zak komen, een particulier heeft geen tankpas. Dikke kans dat een tweede eigenaar er een veel grotere laaddiscipline op nahoudt, wat bovendien vergemakkelijkt wordt door een kleiner af te leggen aantal kilometers per dag. Kortom: gaan die dingen eindelijk gebruikt worden zoals ze bedoeld zijn, dreigen ze over de grens te verdwijnen. Dat is inderdaad best frustrerend.

Kortom: we hebben alle reden om PHEV's binnen de landsgrenzen te houden, nadat de bijtellingshyena's er volop van geprofiteerd hebben. Het voorstel om dit van overheidswege aantrekkelijk te maken zal echter op weinig bijval kunnen rekenen, niet van de overheid en evenmin van het grote publiek. Er is al bijna een miljard in de bodemloze PHEV-put gegooid en ook al is een tweede subsidieronde stukken minder kostbaar en het effect bovendien een stuk groter, zal niemand er zin in hebben om nog een keer geld achter deze batterijwagens aan te gooien. Soms is je verlies nemen / je niet nog een keer tegen dezelfde steen stoten eenmaal beter.

De vraag is ook: wat heeft een particuliere koper als alternatief, wanneer hij zich er door gebrek aan overheidsvoordeel van laat weerhouden een Outlander PHEV of een Passat GTE (beide kosten flink wat MRB) te kopen? Iets veel kleiners en lichters? Iets gelijkwaardigs met alleen een benzinemotor?