Ook Trouw springt op de bandwagon: 130 = genocide

U rijdt 130 km/u en u bent voorstander van deze maximumsnelheid? Dan wordt het tijd dat u zich gaat verdiepen in de strafmaten voor misdaden tegen de menselijkheid. Want na Groenlinks en de Volkskrant wil ook Trouw u zien hangen.

Het mooie is dat kwaliteitscouranten natuurlijk ver boven ons allen verheven zijn. Waar normale sukkelaars zomaar aannemen dat in journalistiek of schrijverij áltijd in meer of mindere mate de mening van de auteur doorklinkt, kunnen kwaliteitscouranten echt objectief zijn. Als zij een verhaal afdrukken (op papier, LOL) dan is dat een blik sub specie aeternitatis.

Neem Trouw, die krant heeft helemaal geen agenda. Welnee, die wil gewoon een slachtofferdirecteur cijfers van een maand oud laten oplepelen om de 130 km/u-limiet aan te vallen, omdat dat nu eenmaal zo gaat in kwaliteitscouranten. Die doen niet aan agendajournalistiek! En wie het tegendeel beweert, is een tokkie en moet worden heropgevoed door Femke Halsema.

Wij zijn de kwaadsten niet, dus we kijken even naar het opiniestuk (Bl€ndle) dat niet alleen langs de eindredactie van Trouw is gekomen, maar zelfs de Correspondent Light heeft gehaald, de Blendle nieuwsbrief. De slachtofferdirecteur (die we inderdaad niet bij naam gaan noemen) komt niet verder dan het herkauwen van cijfers, die hij overigens 'officiële cijfers' noemt. Dus opletten, stelletje kaffers, het gaat hier wel om 'officiële cijfers'. 

Het aantal verkeersdoden in 2015 steeg en ze stegen hard op 130-wegen. Dat is een feit.

Wat nu zo aardig is aan rationeel denken, is het proberen te verklaren van die stijging. Rationeel denken is alleen een lastig obstakel als je enige doel is om de formule '130 = moord = genocide = AAARGH' te schuimbekken. Weet u wie ook zo schuimbekte over dit onderwerp? We bedoelen maar.

Enfin, wat de slachtofferdirecteur eigenlijk zegt is: de enige verklaring voor het toegenomen aantal doden op 130-wegen is een snelheidstoename van tien kilometer per uur. Daar hangt hij de volledige stijging aan op. De beroepshuiler voegt toe: "Toch is wel praktisch zeker dat de toename van het aantal doden op 130km-wegen niet verklaarbaar is in termen van vestzak-broekzak." Geen idee waarom hij de term 'vestzak-broekzak' gebruikt, maar wat hij bedoelt is: er is geen andere manier om de toename te verklaren.

Dat is, zoals Plato dat zo erudiet kon zeggen, GELUL. Wij hebben het GroenLinks-Volkskrant-(Trouw)-frame al eerder debunked. We citeren onszelf maar even, omdat het kan: 

"Maar dan de alternatieve verklaringen. Na jaren van matige economische groei, die van grote invloed is op de verkeersdrukte en filezwaarte, gaat het weer wat beter. Sinds eind 2014 zit er een stijgende lijn in de verkeersdrukte. Er zitten meer mensen op de weg. Er vallen (dus) ook meer verkeersdoden; dat aantal steeg van 570 in 2014 naar 621 in 2015. Als in Schubbekutterveen evenveel moorden worden gepleegd als in Amsterdam, moeten we ons zorgen maken - want inwonertal. U begrijpt 'm.

Voorts zien we in de cijfers dat het aantal verkeersdoden over de hele linie stijgt, soms hard. Uitschieters zijn bijvoorbeeld de stijging van rond de 55 procent op wegen waar maximaal dertig en maximaal zeventig mag worden gereden. Als verkeersdoden alleen maar toe te schrijven zijn aan snelheid, hoe verklaren we dan de stijging op deze wegen? De maxima gelden daar in de meeste gevallen al sinds jaar en dag.

In de cijfers is trouwens ook te zien dat verreweg de meeste verkeersdoden op 50- en 80-wegen vallen (respectievelijk 127 en 145). Daar horen we GroenLinks niet over en de Volkskrant wil het er liever ook niet over hebben."

Jammer dat wij geen kwaliteitscourant zijn. Dan hadden we nu zelfvoldaan achterover kunnen leunen, een sjekkie kunnen rollen en iedereen die ons tegensprak een Onderbuiker kunnen noemen. Volgende week schrijven we trouwens over de opkomst van den beatnik, qua actualiteit.