Linkse activisten komen erachter dat autobezitters hard worden genaaid

De wereld kan soms wat onwennig aanvoelen als je er ineens middenin staat. De Correspondent leerde dat de overheid vrijwel letterlijk over lijken gaat om de gemakkelijkste kaalplukgroep, autobezitters, diep de vernieling in te beboeten. Om niets.

Nu kunnen we natuurlijk heel erg de stoere jongen van de straat gaan uithangen, maar de dingen die De Correspondent boven water haalt, wisten zelfs wij niet. Natuurlijk, wij waarschuwen u dag in dag uit voor de vele spuugloze wijzen waarop de autobezitter tot in het diepst van zijn wezen wordt genaaid, maar dit. Nee, dit soort maffiapraktijken was ook ons ontgaan. So credit where credit's due.

Allereerste bevinding: het boetebeleid voor automobilisten en hun voertuigen heeft evenveel te maken met verkeersveiligheid als een volkszanger met de Relativiteitstheorie. Verkeersveiligheid is een stoplap om de staatskas te spekken op een manier die domweg gewetenloos is.

"De overheid legt boetes op voor onverzekerde auto’s die al sinds 1980 niet meer rijden." De wet die dit mogelijk maakt heeft de overheid al bijna een miljard aan boetes opgeleverd, veelal geplukt van wrakbezitters die zich van geen kwaad bewust waren omdat ze onverrijdbare wrakken bezitten. Alle partijen in de Tweede Kamer - van deugend tot geldbelust - waren voorstander toen de wet in 2011 in stemming werd gebracht. Door deze wet zijn bijna twintigduizend mensen de bak ingedraaid.

Het zou allemaal gaan om verkeersveiligheid, maar de wrakken reden niet. Dus dat is gelul. Het verband tussen onverzekerde voertuigen en de boetes in een enkele powerquote: "De schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen is gedaald van zo’n 9,3 miljoen euro in 2011 naar 6,6 miljoen euro in 2015 (30 procent).  Dus: 2,5 miljoen euro minder onverzekerde schade per jaar. En om dat te bereiken hebben ze de afgelopen jaren 869 miljoen euro aan boetes opgelegd." Dit zegt alles. Echt, automobilisten, we blijven het in uw gezicht schreeuwen: de overheid is er niet voor u. Zelfs links komt daar nu achter. Qua politieke kleur is dat VVS, dus waar.