Paniek in Rotterdam: elektrische auto's stelen parkeerplekken

De komst van de stekkerauto brengt een interessant spanningsveld met zich mee in de grote steden: schaarse parkeerplaatsen moeten worden herverdeeld, en natuurlijk zet dat kwaad bloed bij wie nog een normale auto rijdt. Zoals in Rotterdam.

Rotterdam heeft momenteel 83 laadpunten in de openbare ruimte, maar gaat dit de komende vijf jaar uitbreiden naar 750 tot 1.250. Aangezien er niet op magische wijze meer parkeerruimte in de binnenstad bijkomt betekent dit dat bestaande parkeerplaatsen worden omgebouwd tot e-parkeerplaatsen. Tot chagrijn van mensen zonder stekkerauto.

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen de Telegraaf: "Het idee is gemiddeld tien procent van de parkeerplekken beschikbaar te stellen voor elektrische auto’s”. Geen onredelijk aantal, als je nagaat dat een concern als Volkswagen in 2025 een kwart tot een derde van alle verkopen elektrisch wil hebben. 

De laadpunten moeten vooral inpandig komen, en op de ontsluitingspunten voor het OV: "Het gaat om laadpunten in gemeentelijke parkeergarages, op afgesloten P+R terreinen en wijkstallingsgarages voor de wijkbewoners.” De gemeente Rotterdam is al enige tijd bezig om parkeerplekken op straat weg te halen, en te pogen de automobilist meer in garages weg te stoppen. Op zich is dat niet onlogisch: 100 straatplekken is veel duurdere grond dan 100 in een garage, en wie kan er bezwaar maken tegen het vrijmaken van schaarse vierkante meters in de binnenstad voor de openbare ruimte? Helemaal wanneer de opgeofferde parkeerplaatsen een terras worden (met een stukje Merkel-lego ervoor).

Het risico met e-parkeerplaatsen creëren is dat je nooit weet hoe snel het elektrisch rijden zich ontwikkelt. Dit is afhankelijk van zo veel verschillende factoren, en sturend beleid van de overheid kan dit in een stroomversnelling brengen, of juist bruusk afremmen. Het plaatsen van duizenden laadpalen blijft dus een gok, maar gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren en de verwachtingen voor de nabije toekomst wel een vrij veilige gok.

Mensen met een conventionele auto zullen de komende jaren dus lijdzaam moeten toekijken hoe de beste plekjes naar e-rijders gaan. Dit is op te lossen door zelf over te stappen, of door een invalidenpas te bemachtigen.