Musk: kWh-prijs nog dit jaar onder de $100

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Tesla deze week heeft Elon weer het een en ander beloofd. Natuurlijk op het gebied van zijn auto's, maar ook op het gebied van de accupakketten. Deze gaan namelijk een stuk goedkoper en krachtiger worden.

De prijs voor accupakketten is al dalende, maar dat gaat niet heel erg snel. Voor zover we weten betaalt Tesla al ruim minder dan het gemiddelde $209 per kilowattuur voor een accupakket, maar volgens Musk kan dat allemaal beter. Hij stelt dat hij een accupakket voor minder dan honderd dollar per kilowattuur kan produceren. Een analisten van Bloomberg zijn nog wat skeptisch. Zij verwachten dat de gestelde $100 grens pas ergens in 2025 doorbroken wordt.

Vanzelfsprekend moet Tesla hiervoor wel wat aanpassingen doorvoeren in het productieproces. Er moet, zoals Elon dat mooi weet te zeggen, "meer verticale integratie" plaatsvinden om de productie in zijn geheel efficiënter te maken. Met minder mooie woorden zegt de Tesla-baas dat er meer binnen de deuren gemaakt moet worden en dat het bedrijf het aantal toeleveranciers moet verminderen om het gestelde doel te halen.

Als de grens ook daadwerkelijk doorbroken wordt kan dit flink schelen in de algehele productiekosten voor Tesla. De prijs van het accupakket van bijvoorbeeld een basis-Model 3 daalt dan naar 14% van de totale autowaarde. Op dit moment schommelt dat nog tussen de 20 en 30%.

Het publiek was tijdens de vergadering ook geïnteresseerd in de energiedichtheid van de accupakketten. Op de vraag of dit verdubbeld kan worden, antwoordde Musk iets minder positief dan we zouden verwachten. Een verdubbeling bij gelijkblijivend gewicht is op korte termijn niet mogelijk, maar een toename van dertig procent moet zeker haalbaar zijn. Hij denkt dat dit met de beschikbare technologie binnen drie jaar te realiseren is. De grootste uitdaging hierbij is het opschalen en betrouwbaar maken.

Naast dit alles beloofde Musk ook dat er volgende week een grote update voor de Autopilot uitkomt. Deze voert algehele verbeteringen door, waarbij er een duidelijke focus ligt op het in- en uitvoegen op de daarvoor bestemde stroken. Hier gaat het de laatste tijd namelijk nog al eens mis