Gerechtshof: Urgenda heeft gelijk. Nederland blaast teveel CO2 uit

De overheid moet meer doen om CO2-uitstoot terug te dringen. Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag de uitspraak van de rechtbank in de Urgenda-zaak bevestigd. Maak uw borst maar nat voor meer milieuzones en ander leed.

Drie jaar geleden behaalde milieuclub Urgenda een klinkende overwinning bij de rechter, die oordeelde dat de overheid meer moest doen om CO2-uitstoot te verminderen. Insteek was een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met vijfentwintig procent ten opzichte van 1990. Peildatum: 2020. Inderdaad, dat is over twee jaar, maar we zijn nog niet heel ver: we zijn nu op het niveau van 1990 (dus of u allemaal even een kwart minder wilt uitademen).

Natuurlijk ging de Staat onmiddellijk tegen de uitspraak in beroep. Helaas voor de benzinehoofdigen (en dijkenbouwers) is ook het gerechtshof vandaag meegegaan met de rechter. Waar de overheid in 'normale' rechtszaken altijd als overwinner uit de strijd komt, bijten de ambtenaren vandaag in het stof. Het gerechtshof in Den Haag heeft (net als zijn Engelse collega eerder) de uitspraak van de rechtbank gehandhaafd.

De redenering van het Hof is dat de reductie van de uitstoot met een kwart een zorgplicht van de overheid is. Als er geen werk van wordt gemaakt is er een "reƫele dreiging" van klimaatverandering. De landsadvocaat voerde nog aan dat Nederland als klein land maar een klein radertje is in het geheel van uitstoters. Het hof erkende dat wel, maar zegt dat "[dat] Nederland niet ontslaat van de verplichting om vanaf zijn grondgebied naar vermogen inspanningen te leveren die bescherming bieden tegen klimaatverandering".

Hoewel de uitstoot al daalt en de planning is om in 2030 een reductie van bijna vijftig procent te halen, is dat volgens het hof niet genoeg. Nederland ligt wel op koers, maar kan er door allerlei onzekerheden te makkelijk van afwijken. Dat is volgens de raadsheren niet acceptabel.

Hoewel de gang naar de Hoge Raad nog open ligt, lijkt het erop dat de regering een berg huiswerk heeft gekregen. U moet en zal binnenkort een elektrische auto onder de bips hebben. En schrijf de Grand Prix van Nederland meteen ook maar op uw buik.