Hoge Raad: Etnisch profileren op basis van nummerbord mag

Wie de wet gaat overtreden doet er verstandig aan eerst even een Nederlands kenteken te stelen. Met buitenlandse platen kun je al tegen de lamp lopen voordat je iets misdaan hebt. De Hoge Raad heeft dat vandaag bevestigd.

Het is onder sommige omstandigheden toelaatbaar om het rijbewijs van bestuurders uit specifieke landen zomaar te controleren. Dat is vage ambtenarenlingo voor 'MOE-landiërs kunnen niet rijden en die moet je dus gewoon even checken'. 

Een Bulgaarse bestuurder werd op een parkeerplaats Gilze gecontroleerd op zijn rijbewijs. De agenten ontdekten dat het ongeldig was verklaard, waarop de man werd vervolgd en veroordeeld. 

De man was het daar echter niet mee eens en ging in beroep en in cassatie. Blijkbaar vond hij een inventieve advocaat die alles uit de kast trok om hem vrijgesproken te krijgen. Het belangrijkste verweer was dat hij niet zomaar gecontroleerd had mogen worden. Vandaag wees de Hoge Raad arrest in de zaak en de man verloor.

Omdat de verkeerscontrole onderdeel van het project 'Moelander' was, mocht de politie de man wel checken. Omdat het arrest zelf wat aan de lange kant is, volgt hier een citaat uit het persbericht van de Rechtspraak: "De Hoge Raad oordeelt vandaag dat bij de verkeerscontrole kennelijk als selectiecriterium is gehanteerd of een kenteken afkomstig is uit een bepaalde groep landen. Met die wijze van controleren kan indirect onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit of afkomst van de inzittenden van het voertuig. Maatregelen waarbij onderscheid op grond van nationaliteit wordt gemaakt, zijn onder omstandigheden toegestaan, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, maar het hof heeft daar in zijn uitspraak niets over vermeld."

De wet overtreden werkt dus beter in een Nederlandse auto. U bent gewaarschuwd.