Het fijnstofdeeltje dat ons allemaal dood maakt

We zijn geobsedeerd door de NOx-vervuiling, maar er is er een nog veel gevaarlijker fijnstofdeeltje in de lucht die we inademen: de PAK. Deze komt makkelijker in uw bloed en maakt u dus nog sneller dood.

De strijd tegen luchtvervuiling is heviger dan ooit. We sluiten hele steden af voor NOx-pompende voertuigen (of toch niet helemaal), Ontwikkelen partikelfilters, pompen onze diesels vol AdBlue, en leggen de uitstoters steeds strengere regels op. Allemaal om de mensheid zo gezond mogelijk te houden. Maar volgens onderzoek van Thomas Boudrel, een cardioloog uit Straatsburg, kijken we tot nu toe wel in de goede richting, maar missen we de grootste killer: de polycyclische aromatische koolwaterstoffen, oftwel PAK's.

Het venijn van de PAK zit hem in zijn grootte. Of eigenlijk vooral zijn gebrek aan formaat. De PAK komt niet verder dan een PM0,1 classificatie wat neer komt op een diameter van minder dan 0,1 micrometer (μm). Ter vergelijking: onderzoeken worden voornamelijk gedaan naar formaten tussen de PM10 (grove deeltjes) en PM2,5 (de kleinste deeltjes). Onder de PM2,5 kom je in het gebied van de nanopartikel en daar worden tot op heden nog geen filters voor ontwikkeld. Dat wil dus ook zeggen dat de PAK zich relatief gemakkelijk door alle anti-luchtvervuilingsfilters kan bewegen, zich in uw bloed kan nestelen en u kan doden.

Omdat de PAK zo gevaarlijk is voor de gezondheid van de mens, is hij ondertussen ook opgenomen in de lijst van vervuilende stoffen die de EU in de gaten houdt. Dat klinkt vooral interessanter dan dat het is, want de PAK is zo klein dat hij bijna niet te meten valt. Volgens Boudrel moet er een deeltjesteller ingezet worden om de vervuiling van de nanopartikels echt te kunnen meten. Iets wat nu niet gebeurt. Fijnstof wordt gemeten op gewicht, maar omdat die van de PAK te verwaarlozen is, werkt dit dus niet.

De oorsprong van de ziekmakende partikels komt niet uit de lucht vallen. Volgens de cardioloog werd de PAK geboren bij, hoe kan het ook anders, de doorontwikkeling van de verbrandingsmotor. Doordat deze op steeds hogere druk werkt en steeds zuiniger wordt, pompt deze meer van de doodmakers de lucht in. Ook helpen volgens hem de fijnstoffilters in auto's voor geen meter. Ze zijn simpelweg niet in staat om de minuscule vervuiling te stoppen en u te beschermen van een wisse dood.