BOVAG: 'overheid heeft €1,5 miljard aan BPM achterover gedrukt'

BOVAG slaat alarm: volgens onderzoek door de belangenvereniging heeft de overheid ten onrechte 1,5 miljard aan BPM geïncasseerd sinds 2017. De overheid ging uit van een 'autonome vergroening' die nooit plaatsvond.
@media (max-width: 679px){#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648457176d5f3 img{#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648457176d5f3 img{#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648457176d5f3 img{#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648457176d5f3 img{#fig-648457176d5f3 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}BOVAG: 'overheid heeft €1,5 miljard aan BPM achterover gedrukt'

Mocht je de afgelopen drie jaar een nieuwe auto aangeschaft hebben, dan zit het er dik in dat je veel teveel geld aan de staatskist afgedragen hebt. Volgens de BOVAG en RAI Vereniging heeft de overheid bij het berekenen van de BPM namelijk grove fouten gemaakt.

Door het BPM tarief aan te passen op ongefundeerde aannames en verwachtingen zijn de bedragen veel hoger uitgevallen dan had gemoeten. Hierdoor is er sinds 2017 een geschatte €1,5 miljard teveel geïncasseerd.

"Autonome vergroening"

De Belasting Personenauto's en Motorrijwielen wordt sinds 2010 gebaseerd op de CO2-uitstoot van een auto. Hoe meer het model vervuilt, hoe meer BPM de nieuwe eigenaar verschuldigd is aan de staat.

Vanaf 2017 ging de Nederlandse overheid er op basis van advies van het Ministerie van Financiën echter vanuit dat het wagenpark elk jaar met zo'n 4 procent zou gaan vergroenen. Deze zogeheten 'autonome vergroening' zou volgens Financiën een lagere gemiddelde CO2-uitstoot en dus lagere BPM-inkomsten veroorzaken.

Effe opdraaien

Om het gemis aan inkomsten te compenseren werd het BPM-bedrag elk jaar gewoon doodleuk verhoogd. Dat is op zichzelf al een naar trucje, maar volgens de BOVAG was er uiteindelijk helemaal geen reden voor.

De werkelijke vergroening van nieuwe modellen liep in die tijd namelijk ver achter op de aannames van het Ministerie, waardoor er gecompenseerd werd voor een verlies aan inkomsten dat nooit kwam. Consumenten betaalden dus zonder duidelijke reden meer BPM over hun nieuwe aanwinst. Dankzij de vreemde regels is het BPM-bedrag voor een gemiddelde auto zelfs verdubbeld.

Kappen met die rotgeintjes

De BOVAG spreekt schande van de gang van zaken en eist dat het kabinet het percentage van autonome vergroening op nul zet. Voor 2021 is door staatssecretaris Vijlbrief namelijk wederom een percentage van 4,2 procent voorspeld, wat zich vertaalt naar een BPM-toename van 18 tot 32 procent.

Vijlbrief gaf echter aan open te staan voor een totale herziening van het BPM-stelsel, iets waar de BOVAG graag met de staatssecretaris over wil gaan praten. Met het totale verbod op de verkoop van brandstofauto's in 2030 zal er namelijk een hoop gedaan moeten worden om de schatkist aan te vullen. op dit moment zijn elektrische voertuigen volledig vrijgesteld van BPM.