Zucht... gemeente Amsterdam wordt 30 km/u zone

Bestuurders in de hoofdstad zullen binnenkort een stuk meer geduld moeten hebben in het verkeer. Met dank aan D66-wethouder Melanie van der Horst gaat de maximumsnelheid op 80% van de wegen naar een pijnlijk trage 30 kilometer per uur.

Zucht...gemeente Amsterdam wordt 30 km/u zone

Er werd al een tijdje over gediscussieerd, maar de kogel is toch echt door de kerk. Vanaf volgend jaar gaat de maximumsnelheid in Amsterdam resoluut naar 30 kilometer per uur. Het plan is een initiatief van D66 wethouder Melanie van der Horst en moet dienen om de verkeersveiligheid in de hoofdstad te vergroten.

Tegenover NH Nieuws stelde de wethouder dat Amsterdammers hebben zitten snakken naar de verlaging: "We hebben haast met het verlagen van de maximumsnelheid op de wegen, want het grootste deel van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer. We gaan nu concrete stappen zetten naar de invoering van de 30 km-wegen in december 2023, zodat we echt een grote slag kunnen slaan om het Amsterdamse verkeer veiliger te maken."

Meerderheid vóór verlaging

Uit onderzoek ingesteld door de gemeente is gebleken dat 67 procent van de Amsterdammers zich zeer onveilig voelt in het verkeer. Maar liefst 83 procent is het eens met de stelling dat te hard rijden onveilige situaties creëert in het verkeer. Het feit dat te hard rijden op het moment van het onderzoek harder dan 50 betekende rekent de gemeente voor de handigheid echter even niet mee.

Wat wel aangedragen wordt is het feit dat er elk jaar twintig doden en achthonderd gewonden vallen in het Amsterdamse verkeer. Dat aantal moet met de snelheidsverlaging met zo'n twintig tot dertig procent worden teruggedrongen, onder meer door de verlaagde impact van ongelukken op een dergelijke snelheid.

Scheuren in het OV

De lagere maximumsnelheid zal overigens niet gaan gelden voor het openbaar vervoer. Met de tram en de bus kun je ook na volgend jaar dus nog genieten van levensgevaarlijke snelheden. Dat geldt echter alleen als er een speciale trambaan of busbaan beschikbaar is. In gemengd verkeer moeten bussen en trams zich dus gewoon aan de lagere limiet gaan houden. Hetzelfde geldt voor de altijd netjes rijdende taxi's.

Always stuck in second gear

De gemeente Amsterdam is van plan de verlaging geleidelijk in te voeren, met een einddatum gepland voor december 2023. Komend jaar zal elke weg stapsgewijs omgebouwd worden. komt er een PR-campagne en worden er extra verkeerslessen gegeven op scholen. Zo worden de bewoners van A'dam langzaam klaargestoomd voor een leven in de tweede versnelling.