Grote steden willen eigen verkeerspolitie en flitspalen

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen zelf gaan handhaven op gemeentelijke wegen. Volgens de grote steden doet Justitie te weinig om te controleren op hardrijders en alcohol in het verkeer. Met super-BOA's en eigen flitspalen moet de situatie weer onder controle komen.

v

Mobiliteitswethouders in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben aan de alarmbel getrokken. Volgens de gemeenten doet Justitie op dit moment namelijk veel te weinig om hardrijders en bestuurders onder invloed af te stoppen in het verkeer.

Ondertussen blijft het aantal doden en gewonden stijgen. De steden willen daarom het heft in eigen hand gaan nemen. Er moet een einde gaan komen aan al dat leed op de Nederlandse wegen, zo meldt het NRC.

Justitie doet te weinig

Op dit moment wordt de handhaving van verkeersregels geregeld door het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Deze afdeling van Justitie bepaalt bijvoorbeeld waar en hoeveel flitspalen en trajectcontroles geplaatst worden, vaak in samenwerking met lokale overheden. Daarnaast heeft de politie vrije invulling bij het opzetten van grootschalige controles en fuiken.

Vanwege de opkomst van social media - waardoor men elkaar kan waarschuwen - zijn grote controles de afgelopen jaren echter flink afgenomen. De politie steunt nu op surveilleren en het individueel staande houden van overtreders. Een surveillancewagen is immers lastiger voor te waarschuwen. De gemeenten van de grote steden vinden deze maatregelen echter niet voldoende.

Super-BOA's en gemeentelijke flitspalen

De vier grote steden hebben zich nu voorgenomen het dan maar gewoon zelf te doen. De aanval op hardrijders en alcomobilisten bestaat volgens Rotterdamse wethouder Vincent Karremans uit twee elementen: super-BOA's met extra bevoegdheden en door de gemeenten geplaatste flitspalen.

Super-BOA
De buitengewone opsporingsambtenaar (voorheen stadswachter) mag op dit moment een beperkt aantal taken en bevoegdheden uitvoeren. Om de pakkans van verkeersovertreders te vergroten wil Karremans de BOA's de mogelijkheid gaan geven snelheidscontroles uit te voeren met laserguns, alcoholcontroles te doen op wegen en fietspaden en op kenteken te bekeuren. Zo vervangen ze in feite de volwaardige politieman.

Eigen flitspalen

De tweede stap is het volplempen van de gemeentelijke wegen met eigen flitspalen. Deze zullen vooral toegepast moeten worden op wegen waarbij het plaatsen van een drempel niet wenselijk is, zoals in het alsmaar groeiende aantal 30 kilometer-zones.

De gemeenten zullen zelf voor de aanschaf en aanleg van de palen gaan betalen, maar houden uiteraard ook de inkomsten van de boetes. Dat geld moet vervolgens meteen weer ingezet gaan worden voor bouwprojecten om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van vrijliggende fietspaden en overzichtelijke kruispunten. Karremans hamert erop dat de fondsen niet zomaar ingezet zullen worden voor frivole projecten zoals theaters en festivals.

Niet nodig

Volgens een woordvoerder van de CVOM is het totaal onnodig om een extra handhavingsapparaat op te zetten naast die van Justitie. Er wordt namelijk van alles gedaan om de pakkans voor overtreders te vergroten. Daarnaast zet de politie steeds vaker de flexflitser in, waardoor hardrijders verrast worden. Het vergroten van het aantal flexpalen van 35 naar 125 exemplaren moet dat effect nogmaals gaan vergroten.

Bovendien wijst Justitie met het vingertje naar de gemeenten. Zij moeten namelijk eerst hun wegen aanpassen om de veiligheid te vergroten, en dan pas gaan nadenken over handhaving. Anders verdwijnt namelijk het draagvlak voor die handhaving.

De strijd tussen Justitie en de grote steden lijkt dus nog niet gestreden te zijn. Er zijn echter flinke wetswijzigingen nodig om de plannen van de gemeenten te realiseren. Voorlopig blijft de situatie waarschijnlijk bij het oude.

Nieuws
  • NL Beeld / Regiofotografie, NL Beeld / Proshots