RDW: Suzuki en Jeep sjoemelen nog steeds

Als u dacht dat de Sjoemelgate-affaire al lang voorbij was en dat alleen Volkswagen zich met rare uitstootsoftware bezighield, dan hebt u het mis. Nog steeds duiken nieuwe verhalen op. De RDW vindt dat Jeep en Suzuki nieuwe software moeten installeren.

Sjoemel

Uit onderzoek van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) blijkt dat dieselmotoren van de de Jeep Grand Cherokee en de Suzuki Vitara ongeoorloofd gedrag vertonen. Sinds de hele dieselgate affaire in september 2015 bij de Volkswagen Group werd ontdekt blijven er nog steeds nieuwe gevallen opduiken. De RDW onderzocht dertig modellen op afwijken ten opzichte van de emissiegoedkeuring. Bij een paar modellen werden ook onverklaarbare afwijkingen ontdekt en daarom zocht de RDW verder: "Door middel van onderzoek en toezichtgesprekken met fabrikanten is besloten om Suzuki Vitara (Euro6b) en Jeep Grand Cherokee (Euro 5a) verder te beoordelen op ongeoorloofde emissiestrategieën."

Bij die modellen van die twee fabrikanten blijken motoren inderdaad wat anders te doen op de weg dan tijdens het onderzoek. Dat moet door het motormanagement geregeld worden en daarom moesten software-updates worden gemaakt. Suzuki heeft dat gedaan en ook op alle auto's in Europa laten installeren. Er bleek echter geen verbetering op te treden. Bij Jeep is de nieuwe software ontwikkeld, en die wordt nu door de RDW getest voor goedkeuring.

Suzuki heeft echter de opdracht gekregen om nu echt met een oplossing te komen. Gebeurt dat niet, dan zal de RDW een procedure beginnen om de Europese typegoedkeuring in te laten trekken. Jeep moet vaart maken met de uitrol van de nieuwe software en moet een verplichte terugroepactie opzetten. Om extra druk te creëren is de intrekkingsprocedure al opgestart.

Terugroepacties

De RDW heeft een voorstel voor het verbeteren van terugroepacties naar de minister gestuurd. Momenteel hoeft een voertuigeigenaar geen gehoor te geven aan een terugroepactie. Het nieuwe voorstel is om auto's te kunnen verbieden om op de weg te komen als ze niet "hersteld" zijn tijdens een terugroep. De RDW brengt de voorstellen als volgt onder woorden: "Eén daarvan is (als sluitstuk van het terugroepingsproces) een verplichting tot herstel van het voertuig in te voeren voor de voertuigeigenaar. Is een voertuig niet binnen een bepaalde termijn hersteld, dan zou dit tot een verbod voor het rijden op de weg moeten leiden. De RDW doet ook voorstellen tot verbeteringen in processen en informatievoorziening, zowel richting fabrikanten/handelaren als voertuigeigenaren."