Ook België vermoordt Euro 95

Langzaam maar zeker neemt E10 de plek van Euro loodvrij in, een ontwikkeling waar het gros van de automobilisten niet op zit te wachten. Toch gooit België per 2017 Euro95 helemaal uit het assortiment; wie geen biobrandstof wil tankt maar premium.
@media (max-width: 679px){#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d76bbb7180a img{#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d76bbb7180a img{#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d76bbb7180a img{#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d76bbb7180a img{#fig-65d76bbb7180a img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

E10 is een brandstofmengsel voor benzine-auto's, dat uit minimaal 90% fossiele brandstof bestaat (de oude Euro 95 dus) en tot 10% aan bio-ethanol. De bijgemengde component heeft niet alleen een hoger octaangetal (pure ethanol zit op 108 octaan), het is ook schoner qua uitstoot, wat de ware reden is waarom het vanuit Europa gepusht wordt. De huidige Euro95 bevat overigens al sinds een aantal jaren tot 5% bio-ethanol, maar dit lage aandeel werd niet expliciet gecommuniceerd, en schijnt laag genoeg te zijn om in elke benzine-auto toegepast te kunnen worden. 

Moderne auto's hebben doorgaans geen enkel probleem met E10, ongeveer 90% van het wagenpark tankt probleemloos E10. Wie echter een oudere auto heeft (van grofweg voor 2000) kan bij E10 tanken schade ondervinden aan rubber en kunststof afdichtingen, keerringen en pakkingen. Ook hebben tests bij voor E10 ongeschikte voertuigen aangetoond dat het aluminium werd aangetast door de ethanol, met onder andere gaten in de hogedrukbrandstofpomp als gevolg. Dit spul wordt de Belgische automobilist nu ongevraagd opgedrongen. 

Voor de duidelijkheid hebben de zuiderburen een heldere lijst gepubliceerd waarin je kunt lezen of E10 jouw auto sloopt of niet. Een kleine voetnoot: tig auto's in de lijst zijn niet geschikt voor E10 omdat ze dat ook al niet voor Euro95 waren. Bugatti's en andere supercars bijvoorbeeld, die voer je met minimaal 98 octaan, en als je heel considerate bent met 102-powersap.

Vooropgesteld: het gros van de auto's kan E10 hebben, en wie dit niet kan heeft aan de pomp eigenlijk altijd een (duurder) alternatief. Maar toch, de consument wordt hier een keuze ontnomen. Naast het feit dat E10 sommige auto's van binnenuit opvreet, kent de brandstof ook een hoger verbruik, want ethanol bevat minder energie dan fossiele brandstof.

Daarnaast krijgen pomphouders ombouwkosten voor de kiezen, en is E10 verantwoordelijk voor een algehele stijging van de voedselprijs. Biobrandstof wordt doorgaans gewonnen uit landbouwproducten, en wat jij in je tank stopt steel je van het toch al karig gevulde bord van arme Biaffraantjes met hongerbuikjes. In dat licht is het eigenlijk je morele plicht als volgevreten westerling om biobrandstof te boycotten, iets dat organisaties als Oxfam Novib toejuichen. 

Maar wellicht nog het belangrijkst van allemaal: mensen moeten E10 niet. Als het de keuze krijgt, laat het publiek E10 links liggen, kijk maar naar Duitsland. Onze oosterburen voerden al meer dan 5 jaar geleden E10 in, maar waren tegelijkertijd zo aardig om de keuze aan de consument te laten. En wat blijkt: de gemiddelde Duitser zit helemaal niet te wachten op E10 in zijn tank. Ondanks een lagere literprijs dan 100% fossiele brandstof heeft E10 slechts een 20% aandeel in de totale benzineverkoop. En dat terwijl 90% van de auto's er probleemloos op kan rijden. Op zich begrijpelijk: zou jij voor een schrale 2 cent per liter voordeel - die bovendien teniet wordt gedaan door een hoger verbruik - het risico willen lopen dat je dure auto van binnen beschadigd raakt? Deze conservatieve doch begrijpelijke instelling van de automobilist is er waarschijnlijk de aanleiding voor dat België het Franse voorbeeld volgt, en de consument geen keuze biedt. Per 1 januari 2017 houdt 'Super 95' op te bestaan. Een herhaling van de Duitse E10-flop ligt anders op de loer.

Mocht je nou in België of Frankrijk met een bijna-lege tank staan en er is alleen E10 voorhanden: geen paniek. Een keertje E10 zal je leidingen niet direct slopen, pas bij herhaald gebruik treedt eventuele schade op.