Rechter durft niets te zeggen over milieuzones

Een klassiek gevalletje kastje naar de muur voor Telegraafcolumnist Rob Hoogland. Hij veroorzaakte een rechtszaak door met een te oude dieselauto het centrum van Utrecht in te rijden en de boete aan te vechten bij de rechter. Maar die zegt niets.

De kantonrechter in Utrecht handhaaft een boete voor de eigenaar van een auto die de milieuzone in Utrecht binnenreed, terwijl dat volgens een van de onduidelijke borden niet mocht. Achter het stuur van de auto zat niet de eigenaar, maar Rob Hoogland van de Telegraaf. Hij is het niet eens met de milieuzone in Utrecht en heeft daar een aantal op zijn minst interessante redeneringen voor. Leuk om door de rechter te laten toetsen. Maar de kantonrechter Utrecht Midden-Nederland had geen zin om mee te werken aan de rechtsvorming en hield bij een simpel 'regeltjes zijn regeltjes'.

De kantonrechter beredeneerde dat hij niet bevoegd was om het bestuursrechtelijke gedeelte van de wetgeving te behandelen en kwam tot de conclusie dat de boete daarom gehandhaafd dient te blijven. Er loopt inmiddels ook bij de bestuursrechter een zaak - die is doorverwezen naar de Hoge Raad - over de geldigheid van milieuzones: kunnen gemeentes zo maar nieuwe verkeersborden laten ontwerpen en die handhaven? Is er geen sprake van willekeur bij het bepalen van welke voertuigen wel en niet het centrum van een stad in mogen? Dat soort vragen wil de kantonrechter niet beantwoorden. De kantonrechter loopt niet op de uitkomsten van die zaak vooruit en keurde boetes niet af. Als niet is vastgesteld dat een belachelijke regel belachelijk is, is hij gewoon geldig, aldus de rechter. Befehl ist befehl, weet je wel.

Hoogland kondigde meteen aan dat er nu een hoger beroep aankomt.