Steeds meer auto's. Automobilistje pesten werkt averechts

Gedurende 2019 groeide het Nederlandse wagenpark met 1,7 procent. Dat is een snellere stijging dan de bevolkingsgroei. Als dat geen bewijs is dat het beleid van ontmoedigen van autorijden door de overheid niet werkt, dan weten we het neit meer.

FIle

Begin 2020 waren er 102 duizend personenauto's meer in Nederland dan begin 2019, het aantal bedrijfswagens steeg met 45 duizend. Bij elkaar is dat 1,7 procent meer dan het voorgaande jaar. Wie kijkt naar het verschil tussen begin 2020 en begin 2015 ziet een groei van 7,5 procent personenauto's en 19,1 procent bedrijfswagens.

De groei van het aantal auto's is groter dan de toename van het aantal personen dat mogelijk een auto zou kunnen rijden. Daaruit kunnen we onder meer afleiden dat het beleid van de overheden om autogebruik te ontmoedigen voorlopig niet, en zelfs averechts lijken te werken. Hoe meer de automobilist geplaagd wordt, hoe meer mensen een auto aanschaffen.

Zou het langzamerhand in Den Haag en in de gemeentehuizen doordringen dat het versmallen van wegen niet leidt tot minder autogebruik, maar tot langere files? Het is met de huidige stand van de economie (en de op handen zijnde recessie -CORONA) wellicht verstandig om eens echt over meer openbaar vervoer te gaan nadenken. Want automobilisten laten zich niet wegpesten. Ze komen alleen uit hun auto als er een redelijk alternatief is, en je bijvoorbeeld met een elektrische step naar je bestemming kunt rijden voor the last mile (zonder te vrezen voor in beslagname).