Minister: 'Rijdt u maar door met verlopen rijbewijs'

Dankzij het coronavirus draai het hele land in de soep. Om te voorkomen dat het echt een puinhoop wordt nemen ministers soms paradoxaal klinkende maatregelen. Zo mogen bezitters van een verlopen rijbewijs gewoon doorrijden. Het is immers erg moeilijk om de rijbewijzen nu te verlengen.

Politie

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft zojuist bekendgemaakt dat bezitters van een verlopen rijbewijs voorlopig met hun roze pasje mogen blijven rijden. Overigens geldt het niet voor álle bezitters van een verlopen rijbewijs, alleen degenen waarvan het document na 16 maart verliep krijgen dispensatie.

Aan de Tweede Kamer bericht de minister vandaag: "alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020."

Het persbericht van de, ministerraad luidt vervolgens: "Minister Van Nieuwenhuizen komt met deze tijdelijke versoepeling na overleg met haar collega-minister van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden."

Er is nog een uitzondering: mensen met een rijbewijs dat een kortdurende geldigheid heeft. "Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid."