Officieel: Italianen grootste dieselaars van Europa

De populariteit van diesel in Europa is tanende, maar er is één land dat de zelfontbrander nog steeds een warm hart toedraagt: Italië. Er worden meer auto's op the devil's juice verkocht dan in het veel grotere Duitsland.

Dat de populariteit van diesel in Europa gestaag afneemt is een schot voor open doel, maar vandaag zien we het bevestigd in cijfers van automobielvereniging ACEA. In het eerste halfjaar van 2018 nam de verkoop van oliestokers met 15,5 procent af.

De totale autoverkoop in de EU nam in de eerste helft (H1) van 2018 met 2,9 procent toe, wat betekent dat de daling in diesel elders gecompenseerd moet worden. Dit was het geval bij conventionele benzineauto's: de verkoop van auto's op benzine steeg met 19,8 procent. Daarnaast steeg de afzet van elektrische auto's met 43,8 procent. 

Maar welke landen zijn trouw aan de diesel, en waar is de zelfverbrander een margespeler? Om antwoord op die vraag te krijgen legden we de nieuwste statistieken naast de algemene verkoopcijfers. Hieruit blijkt dat het totale aandeel van diesel in H1 2018 36,3 procent bedraagt: van de 8,45 miljoen verkochte auto's waren er 3,12 miljoen diesels. Zoals je op een heterogeen markt als de EU mag verwachten zijn er grote onderlinge verschillen. We behandelen enkele uitschieters.

In het Verenigd Koninkrijk kreeg diesel de grootste klappen. Dit werkt in absolute zin door, omdat het Europa's tweede automarkt is. De daling bedroeg meer dan 30 procent: het aandeel van de diesel ging op het eiland van 46,7% naar 32,6%.

 1. Verenigd Koninkrijk: -30,2%
 2. Slovenië: -27,8%            
 3. Finland: -20,6%
 4. Letland: -20,6%
 5. België: -20,2%

Drie Europese markten gingen tegen de trend in: hier steeg de verkoop van diesel juist. Het waren Roemenië (+5,5%), Estland (+5,4%) en Bulgarije (+4,6%)

Kijken we naar de landen waar diesel nog groot is, in absolute zin, dan hebben we een nieuwe leider: Italië. Hoewel het qua omvang de vierde Europese markt is, wordt de diesel er het meest verkocht (54% marktaandeel), en dus nam het het stokje van Duitsland over.

 1. Italië: 602.329 (53,7%)
 2. Duitsland: 590.775 (32,1%)
 3. Verenigd Koninkrijk: 479.202 (32,6%)
 4. Frankrijk: 428.612 (40,3%)
 5. Spanje: 271.734 (37,0%)

Er zijn vier Europese landen waar de diesel nog een absolute meerderheid heeft. Het zijn - afgezien van Italië - veelal kleine markten.

 1. Bulgarije: 56,4%       
 2. Ierland: 55,4%   
 3. Italië: 53,7%   
 4. Portugal: 52,9%   
 5. Estland: 47,6%

EUROPEES GEMIDDELDE: 36,3%

Het braafste jongetje van de klas: Nederland. Slechts één op de zeven verkochte auto's is hier een oliestoker, en het gat met de nummer twee is enorm.

 1. Nederland: 14,2%
 2. Hongarije: 23,5%
 3. Finland: 24,0%
 4. Polen: 24,2%
 5. Letland: 26,9%

EUROPEES GEMIDDELDE: 36,3 %