Aantal verkeersdoden stijgt verder

Veiliger verkeer in Nederland, het lijkt maar niet te lukken. Uit voorlopige cijfers van de Nationale Politie en het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersdoden in 2018 wederom gestegen is.

Auto's worden steeds veiliger en de regering geeft bakken met geld uit aan campagnes om de automobilist veiliger te laten rijden. Beide hebben blijkbaar geen invloed op de verkeersveiligheid in Nederland, want al vijf jaar op rij worden er meer en meer mensen doodgereden. De Nationale Politie en het Verbond van Verzekeraars maakten dit bekend.

Beide partijen houden een eigen lijst van verkeersdoden bij. De zogenoemde 'schaduwlijst' toont aan dat er in 2018 522 mensen de dood vonden in het verkeer. Dat waren er 510 in 2017. Een geringe stijging dus. De schaduwlijst STAR (Smart Traffic Accident Reporting) bestaat zodat de partijen kunnen ingrijpen als er ineens heel veel slachtoffers vallen. De echte cijfers komen in april van het CBS.

"We werken keihard aan maatregelen en gedragsverandering, maar dat biedt kennelijk geen soelaas. Wij denken dat veel weggebruikers ervaren dat de pakkans toch gering is en daarom blijven ze zich onverantwoord gedragen," zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland tegen de Telegraaf. Rob zegt het niet, maar doelt onder andere op het nog steeds toenemende gebruik van mobieltjes in het verkeer.