Gratis hardrijden dankzij uitspraak gerechtshof

Met onmogelijke snelheden langs wegwerkzaamheden geracet en daarvoor een boete gekregen? Na een arrest van het gerechtshof bestaat er een redelijke kans dat je met een advocaat onder de boete uitkomt.

De Nederlandse overheid houdt ervan om alles in oneindigvoud vast te leggen op papier. Daarmee staat alles geschreven en kan Jan de ambtenaar er altijd op terugvallen. Maar dan moet wel alles vastgelegd worden. Iets wat niet altijd gebeurt in het geval van de belijning en bebording langs wegen. Vooral bij wegwerkzaamheden wordt deze papierwinkel nog wel eens 'vergeten'. En precies dat kan nu wel eens een geluk bij een ongeluk betekenen voor automobilisten die een boete hebben gehad.

Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin werd gezegd dat een boete alleen opgelegd kan worden als het verbod ook in een verkeersbesluit is vastgelegd, is hiervan de boosdoener. Die uitspraak geldt meteen voor alle verkeersborden en belijning langs de weg en van veel hiervan is niet eens meer duidelijk of daar ooit een verkeersbesluit voor is genomen. Dat wil dus zeggen dat een beboete automobilist zijn boete kan aanvechten door in twijfel te trekken of de reden van zijn boete wel in een verkeersbesluit staat vastgesteld. Blijkt dat niet het geval, dan wordt de prent verscheurd.

Vooral bij wegwerkzaamheden wordt de hele papierwinkel niet ingevoerd omdat niemand erop zit te wachten. De lijntjes op de weg en de snelheidsbeperking worden gewoon geplaatst, want mensen houden zich er toch wel aan. En als dat niet gebeurt, dan wordt er gewoon niet meer tegen opgetreden. Dit hebben meerdere handhavers al aangegeven. 

Maar voordat je nu elke boete die je krijgt aan gaat vechten, weet wel dat de bewijslast bij jou ligt. Dat houdt in dat jij moet aantonen dat het verkeersbesluit niet bestaat en dat is nogal een klus. De besluiten die vanaf 2013 zijn genomen zijn relatief makkelijk online terug te vinden, maar van alles daarvoor is dat niet zo simpel. Dan kom je waarschijnlijk in een berg papier en een grijs gebied van wel of niet vastgelegde besluiten terecht. Ook kunnen verkeersbesluiten achteraf ingediend worden, dan is het aanvechten van een boete alleen nuttig als hij voor de indiening is ingediend. Kortom, het is flink wat werk en daarom is het misschien toch makkelijker om die paar tientjes te lappen.