PvdA-GL presenteert autopestprogramma: privéauto's afschaffen en versneld rekeningrijden

De klimaatarbeiderspartij heeft een kersvers verkiezingsprogramma gepresenteerd. Zoals verwacht is de roodgroene combinatie onder leiding van klimaatpaus Frans Timmermans fel tegen de auto.

PvdA-GL presenteert autopestprogramma: Rekeningrijden invoeren en priveauto's afschaffen

Sinds midden juli hebben we er een nieuw politiek bolwerk bij. Ouderwetse linkse arbeiderspartij Partij voor de Arbeid is namelijk in bed gedoken met klimaatdrammers GroenLinks. Onder leiding van Euro-klimaatpaus Frans Timmermans hoopt de formatie een links tegengeluid te kunnen laten horen bij de aankomende verkiezingen.

Uit het vandaag gepresenteerde 'concept verkiezingsprogramma' blijkt meteen hoe de onderlinge verhoudingen liggen binnen de Linkse Samenwerking: keihard op klimaat met een licht sociaal sausje. Zoals verwacht betekent dat een fanatieke aanval op de auto.

Weg met de privéauto

Zoals bekend is er vanuit de GroenLinks-kant een campagne tegen autobezit gestart. Dat sentiment is binnen de Linkse Samenwerking ongegeneerd doorgedrukt. Volgens PvdA-GL is privébezit namelijk volledig onzinnig. Privéauto's nemen immers alleen maar publieke ruimte in. Dat is ruimte die gebruikt zou moeten worden voor extra woningen, parken, pleintjes en andere publieke voorzieningen.

In plaats van met de eigen auto moet men zich maar met deelvervoer, het OV, fietsen en andere vormen van groene en slimme mobiliteit verplaatsen.

Fietsers en voetgangers heersers in het verkeer

Om de mensen die die alternatieve mobiliteit op weg te helpen wil PvdA-GL fietsers en voetgangers de koningen van het verkeer maken. Naast investeringen in meer fietspaden en stallingen trapt de partij snorscooters van het fietspad en krijgen fietsers en voetgangers voorrang op auto's. Ongeacht de verkeerssituatie zullen die nare autobezitters zich dus moeten zitten verbijten.

Betalen naar Gebruik

Uiteraard is Pvda-GL een voorstander van het controversiële Betalen naar Gebruik, beter bekend als rekeningrijden. De partij wil het systeem versneld in gaan voeren. Niet omdat het eerlijker is, maar omdat 'de vervuiler betaalt'.

Het PvdA-gedeelte van het voorstel dicteert dat mensen in regio's met slechte OV-verbindingen minder zullen gaan betalen. Dat is immers wel zo sociaal. Ook zal er buiten de spitsuren een lager tarief gehanteerd worden.

Elektrisch in 2030

Privébezit moet zoveel mogelijk uitgebannen worden, maar voor de diehards heeft de linkse formatie ook een milieuvriendelijke oplossing. PvdA-GL wil namelijk nog voor het verbod op verbrandingsmotoren van 2035 ervoor zorgen dat er alleen nog elektrische voertuigen verkocht zullen worden in Nederland.

In het magische jaar 2030 hebben alle nieuwe auto's, motoren en scooters een stekker. De huidige subsidies zullen bovendien exclusief voor lage en middeninkomens bestemd zijn. Rijke Teslarijders komen dan dus niet meer in aanmerking.

Weinig draagvlak

De standpunten van PvdA-GL zijn dus duidelijk: "You will own nothing, and it will be fair." De hetze tegen het privébezit van auto's en de hevige nadruk op alternatieve vervoersmiddelen maken de partij bij een groot deel van de Nederlanders waarschijnlijk niet bijzonder populair.

Een recent onderzoek toonde immers aan dat bijna geen enkele benzinerijder er klaar voor is om binnenkort over te stappen op een EV, laat staan een sociaal verantwoorde elektrische deelauto.

Nieuws
  • NL Beeld / Regiofotografie, NL Beeld / Abaca Press