Verkeershufters eindelijk hard aangepakt: hogere straffen voor ernstige verkeersdelicten

Vanaf 1 januari 2020 is het eindelijk gedaan met de slappe werkstrafjes voor verkeershufters. De Eerste Kamer stemde vandaag in met een wet die de straffen voor gevaarlijk rijden verhoogt. Zo kunnen asomobilisten langer worden opgeborgen.

Grapperhaus

Ferd Grapperhaus is niet elke dag bezig met het bizarre plannen om in uw telefoon te komen of elders privacy te haten, soms doet hij ook wat goed. Vandaag was zo'n dag, zijn wet om verkeershufters harder te straffen is door de Eerste Kamer geloodst.

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale straf voor gevaarlijk rijgedrag opgetrokken van twee jaar gevangenisstraf naar zes jaar zitten. Er komen ook nieuwe straffen bij, bijvoorbeeld een gevangenisstraf van maximaal twee jaar voor zeer gevaarlijk rijgedrag waarbij automobilisten opzettelijk de verkeersregels ernstig overtreden zonder acht te slaan op de veiligheid van anderen (KUCH trouwstoeten? kuch).

Het ministerie van Justitie en Veiligheid omschrijft de gedragingen die voor die straf nodig zijn als volgt: Daarvoor is meer nodig dan een enkele verkeersovertreding. Het gaat om een combinatie van gedragingen. Bijvoorbeeld een forse overschrijding van de maximumsnelheid, het negeren van rode lichten, op de verkeerde weghelft rijden en ook nog een mobiele telefoon vasthouden, terwijl zeer goed voorstelbaar was dat een ongeval kon plaatsvinden. Alleen door toeval of geluk vallen er geen slachtoffers. 

Die straf van zes jaar is er voor het geval er wél slachtoffers vallen. In de wet is ook duidelijker omschreven wat roekeloos rijgedrag is, zodat er minder speelruimte is: Dit verruimt de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen die onaanvaardbare risico’s nemen en de zwaarste ongelukken veroorzaken. En dan gaat het niet alleen om snelheidswedstrijden, maar bijvoorbeeld ook om een bestuurder die als een dolleman aan het verkeer deelneemt, meerdere verkeersdelicten begaat en een ongeval met dodelijke afloop of zwaar letsel veroorzaakt.

Ook voor rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en doorrijden na een ongeval gaan de sgtraffen omhoog. Daar wordt een asomobilist straks maximaal een jaar voor opgeborgen in plaats van maximaal drie maanden. 

Dit is nog niet alles, want Grapperhaus heeft ook een wet in aanbouw die rijden onder invloed nog zwaarder gaat bestraffen. Hoppa! De weg is geen speeltuin.