'Weer uitstel voor Donald Trumps importheffing op Europese auto's'

De alom gevreesde Amerikaanse importheffing van 25% op Europese en Chinese auto's lijkt opnieuw vertraging op te lopen. Grote Oranje Leider Donald Trump lijkt ook de nieuwe deadline van 13 november te skippen als leg day.

Twump

Het oorspronkelijke tijdstip waarop Europa en China met een Amerikaanse tariefmuur te maken kregen, was mei 2019. Destijds schoof Trump zijn besluit een jaar naar achteren, naar 13 november. Morgen dus. Volgens diverse bronnen wordt ook deze datum niet gehaald, en komen er op zijn vroegst medio 2020 tarieven. Als het al gebeurt, want het lijkt er sterk op dat deze blaffende hond niet echt bijt. En u kent het gezegde: van uitstel komt afstel. 

Uiteraard is bovenstaande voor de auto-industrie goed nieuws, dus u hoort ons niet klagen. Echter, als je dreigementen uit, zonder deze met daden kracht bij te zetten, word je niet meer serieus genomen.