Eindelijk. BMW gaat ook autotransport over water schoner maken

De scheepvaart: het is ons al tijden een doorn in het oog, als grote vervuiler. Waar auto's zich in onmogelijke bochten moeten wringen om schoon te zijn, worden schepen praktisch ongemoeid gelaten. BMW focust zich hier nu op, door zijn transport per schip kritisch te bekijken.
@media (max-width: 679px){#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d57f306b12b img{#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d57f306b12b img{#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d57f306b12b img{#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65d57f306b12b img{#fig-65d57f306b12b img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}BMW i3 boot

Wie auto's intercontinentaal wil vervoeren, is doorgaans op de scheepvaart aangewezen. Tenzij het transport over land kan, dan is de trein soms nog een optie. Zoals bij de spoorlijn tussen China en Europa. Echter, om de transportboot kan je als echte multinational niet heen, en daarom zoomt BMW heel terecht in op deze - behoorlijk vervuilende - keten in het logistieke proces.

Het doel van BMW is de scheepvaart te 'decarbonisen', ofwel: de ecologische voetafdruk van de scheepvaart kleiner te maken. Vijftig procent van BMW's CO2-emmissie in de transportketen komt van de scheepvaart, en dat moet minder worden. 'Nou, dat wordt alleen maar zeilschepen inzetten', zou u denken, maar dat is misschien niet zo'n realistisch scenario. In plaats daarvan sluiten de Duitsers zich als eerste autofabrikant aan bij de maritieme 'Getting to Zero'-coalitie. BMW: "As part of the Getting to Zero Coalition, the BMW Group now wants to achieve a total elimination of carbon emissions by using carbon-free fuels and new propulsion systems as well as optimising energy efficiency."

Dat klinkt veelbelovend, maar tevens weinig concreet. Hopelijk wordt de daad bij het woord gevoegd, en wordt er in de toekomst alleen gevaren met schepen die - zo goed en zo kwaad als dat gaat - hun emissies binnen de perken houden. Want op het vlak van de scheepvaart, met hun ruwe zwavelhoudende stookolie en gebrek aan scrubbers, is er nog erg veel te winnen.