Nederlanders kopen te dure benzine

De pomp is de natuurlijke habitat van iedere auto waar je als kind van droomde. Bij die pomp subsidiëren wij door torenhoge accijnzen prachtige hobby's als multicultureel breakdancen. Maar benzines zijn ook om een andere reden te duur.

Onderzoekje van de American Automobile Association: "In a study that could indicate a need to change how we name fuels, the American Automobile Association (AAA) discovered that using premium fuel (91-93 octane) in a car that only requires regular (87 octane) does absolutely nothing." Voordat we hier dieper op ingaan, even de bottom-line: "In essence, Americans waste $2.1 billion every single year on premium gas that their cars don't need, AAA says." 

Dit onderzoek gaat specifiek en alleen over het effect van octaangetal op prestaties, niet over verbruik of de mate waarin de motor wordt geaaid, gesmeerd en verzorgd door duurdere brandstoffen. Het lijkt erop dat Nederlanders verschrikkelijk overdrijven - en dus veel te veel geld uitgeven - met zoiets als Euro 95, als dat versterkte Amerikaanse water met octaangetal 87 al voldoende blijkt te zijn. Maar dat is niet helemaal waar. 

Er zijn verschillende manieren om het octaangetal van brandstof vast te stellen. Twee daarvan zijn RON en MON (hier kunt u daarover heerlijk grasduinen). Amerikanen en Canadezen gebruiken beide methodes, tellen de uitkomsten bij elkaar op en delen de som door twee. Dat (RON+MON)/2 levert het zogenaamde AKI-getal op. Het AKI-getal is wat we in Amerika op de pomp zien staan. Een Amerikaans octaangetal van 87 is vergelijkbaar met (ons) RON-getal 92.

Dus dan is Euro 95 nog steeds wat overbodig (aangenomen dat de auto's voor de Europese markt wat betreft motorconfiguratie sterk vergelijkbaar zijn met de geteste Amerikaanse auto's, zoals de Mazda 3 tweeliter). En dan hebben we het nog niet eens gehad over de zogenaamde high performance-brandstoffen met RON-waarden van 98 en zelfs 102. Dat doet dus voor de prestaties niets, volgens de AAA, want verbrandingsmotoren zijn inmiddels zo geavanceerd dat ze zichzelf in feite kalibreren op basis van de brandstof waarmee ze moeten werken. Motoren doen het werk wat de brandstof claimt te doen. Daarom betalen ook Nederlanders echt te veel als we premium-benzine tanken.