Fileminister gaat al uw mobiliteitszorgen oplossen

Nederland slibt dicht, niet alleen qua auto's maar ook qua OV. Daarom moet er NU 'iets' gebeuren. Een consortium van belangenverenigingen uit de mobiliteit bepleit een aparte minister van Mobiliteit, die de voorste auto's in de file gaat opbellen.

Mocht u het nog niet doorhebben: er zijn over drie maanden verkiezingen, en alle belangenverenigingen positioneren zich alvast. Zo heeft leaseboer LeasePlan een mening over rekeningrijden en is zojuist een alliantie gesmeed tussen de NS, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN), ANWB, de stadsvervoerders van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam (GVB, RET en HTM), en nog enkele spelers uit de mobiliteitsbranche. Zij stelden onder de titel VOORUIT! een manifest op dat Nederland weer sneller van A naar B moet helpen. Eén van de speerpunten is een minister van Mobiliteit, dus iemand die zich echt alleen met de Infrastructuur bezighoudt. Dus zeg maar de huidige portefeuille Infrastructuur en Milieu, maar dan zonder de afleidende randzaken. Deze minister moet tot 2030 jaarlijks een miljardje extra in het vervoersnet kunnen pompen.

Ten eerste: het is goed dat relevante partijen zich zo vroeg mogelijk bezighouden met een toekomst waarin niet de hele randstad maar ook enkele snelwegen hierbuiten vast staat. De vraag is alleen in hoeverre een minister van Mobiliteit met een beetje extra budget uit de 15 miljard die wij als automobilist jaarlijks in de schatkist deponeren dit gaat bewerkstelligen. Het komt op de cynicus toch enigszins over als een minister die de fileberichten voorleest in de Kamer, of persoonlijk al het stilstaande verkeer gaat regelen om zo efficiënter gebruik te maken van het asfalt. Voor het openbaar vervoer komen Japanse toestanden in ons brein bovenborrelen.

Het manifest 'vooruit' komt bovenop aparte plannen die de NS en de openbaar vervoerders in de grote steden al eerder presenteerden in hun toekomstvisie om in de Randstad in 2040 mensen in maximaal een uur van deur tot deur te laten reizen. Het probleem met een visie op lange termijn is dat je niet precies weet in welk tempo autonome ontwikkelingen gaan plaatsvinden en dit dus moeilijk in je plannen kunt betrekken. Terwijl daar wel veel winst te behalen is.

Daarnaast is het nog steeds een feit dat heel veel mensen alleen in een auto zitten die plaats biedt aan vier tot vijf personen en dat iedereen nog steeds op dezelfde tijd van A naar B gaat. Bovendien is de mens nog steeds verreweg de grootste beperkende factor. Mensen die niet op snelheid kunnen invoegen, anderen die in één ruk over vier rijstroken zeilen om een afrit te pakken, en tot slot de grootste gruwel van allemaal: de kijkersfile. Allemaal zaken die je met een road train kunt oplossen, mits de techniek er klaar voor is.

Het manifest VOORUIT! vindt u hier. We hebben nog wel enkele suggesties: investeer het gehele budget dat aan mobiliteitsbelastingen betaald wordt 1-op-1 terug in de infrastructuur. Als het echt zo belangrijk is moet er ook voldoende geld zijn. Daarnaast is het plan vanuit een Randstadvisie opgesteld, kijk ook eens naar ontwikkeling van de regio's daarbuiten. Als er werk is of een hele snelle verbinding met dichterbevolkte gebieden dan kan dit de druk in de Randstad van de ketel halen.