€31 miljard milieuschade aan economie, en u mag raden wie de grote boosdoener is

Volgens een nieuw rapport kost milieuvervuiling de Nederlandse samenleving elk jaar 4,5 procent van zijn BBP, ofwel 31 miljard euro. De boeman? Niet de koeien, niet de zware industrie, maar uw (diesel-)voertuig. Uiteraard.

Eens in de zoveel tijd verschijnt er een rapport dat de milieueffecten van het menselijk handelen kwantificeert, of dit in ieder geval pretendeert te doen. Vandaag is dit een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat keek naar de uitstoot van schadelijke stoffen. De conclusie: het gif dat wij de atmosfeer inblazen levert op jaarbasis een economische schade van 31 miljard euro op. Grootste boosdoener is de sector verkeer en vervoer, met 12 miljard euro schade.

98 procent van alle schade komt door uitstoot in de lucht, in het verkeer zijn dit vooral stokstofoxiden (NOx). Dit is de verzamelnaam van NO en NO2, stoffen die ontstaan door een thermische reactie bij verbranding en waarvan de uitstoot vooral aan dieselmotoren wordt toegeschreven. Hoe hoger de temperatuur van verbranding, hoe meer NOx. Tweederde van de schade door auto's en vrachtverkeer - 8 miljard dus - is volgens de studie afkomstig van NOx.

Na verkeer en vervoer zijn andere grote vervuilers:

  • Landbouw (6,5 miljard), vooral door ammoniak, methaan en lachgas.
  • Industrie en raffinage (4,5 miljard)
  • Energiesector (4 miljard).

Het meest voor de hand liggende sturende beleidsinstrument zou een belasting zijn: "Een voorbeeld van een betere beprijzing zijn groene belastingen mits de grondslag- en de tariefkeuze zoveel mogelijk in overeenstemming is gebracht met de milieuschade".

De 51 pagina's tellende studie vindt u hier.