Diplomaten drie keer vaker geflitst dan in 2015, want onschendbaar

Sinds februari 2015 krijgen mensen met een diplomatiek kenteken geen envelop van het CJIB meer op de mat. U mag raden wat het directe gevolg is. Juist: een verdrievoudiging in overtredingen.

Over diplomaten en hun onschendbaarheid is al vaker het een en ander te doen geweest. Zo kunnen we ons nog een incidentje met een dronken Russische diplomaat herinneren, waar de politie precies niets tegen kon uitrichten, en daarnaast hebben we altijd nog de categorie 'klein bier': de verkeersboetes. Hier was een groot verschil in betaaldiscipline: bevriende staten met -zeg- een westerse cultuur, deden niet zo moeilijk en gireerden netjes een boete, ook al waren ze hiertoe niet verplicht. Aan de andere kant van het gordijn hek stonden de Russen en Arabieren, die waarschijnlijk eens smakelijk lachten om zo'n envelop van het CJIB, en hem vervolgens in de asemmer deponeerden. Einde verhaal, want als diplomaat doet niemand je iets wanneer je niet betaalt.

Sinds 3 februari 2015 is het CJIB - op last van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - gestopt met het versturen van post naar overtreders met een diplomatiek kenteken. Dat betekent niet dat deze mensen geheel uit het zicht verdwenen, want achter de schermen werd er nog wel geteld hoe vaak zo'n auto op de foto ging bij een flitspaal. Het antwoord: heel vaak, kennelijk haalde het feit dat er nu geen fysieke brief meer binnenkwam de rem er af bij de diplomaten. In een brief aan de Kamer stuurt minister Blok de "ongefilterde instroom van door digitale handhavingsmiddelen geconstateerde flitsovertredingen waar in verband met de gestaakte handhaving geen nadere beoordeling van heeft plaatsgevonden":

  • 2015: 9.892 overtredingen
  • 2016: 23.583 overtredingen
  • 2017: 26.722 overtredingen 
  • 2018: 29.584 overtredingen

Ten eerste: top dat het CJIB een soort van schaduwadministratie heeft bijgehouden van diplomaten die de regels aan de laars lappen. Waarschijnlijk hebben ze zelf ook door dat het voor de gewone Nederlander moeilijk te verkroppen is dat hij bij elke kleine overtreding meteen een prent door de strot gedrukt krijgt (9,2 miljoen keer in 2018), terwijl Dmitri in zijn dikke S-Klasse fluitend met 130 zonder gevolgen door de trajectcontrole scheurt.

Per 1 mei 2019 gooit het ministerie het over een andere boeg: op die datum treedt een wetswijziging in werking, die een klein beetje knaagt aan de immuniteit van voertuigen met een diplomatiek kenteken. Op moreel vlak dan. We citeren:

"Met behulp van dit systeem worden de diplomaten en medewerkers van internationale organisaties die immuniteit genieten aangesproken op verkeersovertredingen door middel van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondertekende notificatiebrief vergezeld van een verzoek om vrijwillige betaling van een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de administratieve sanctie die een persoon zonder immuniteit opgelegd zou worden. De verwachting is dat het feit dat de betreffende voertuigeigenaren gealerteerd worden op de verkeersovertredingen tot een daling van het aantal overtredingen zal leiden. 

Op basis van geaggregeerde aantallen overtredingen per organisatie of diplomatieke zending worden, in die gevallen waar er sprake is van hoge aantallen verkeersovertredingen bij (de medewerkers van) een internationale organisatie dan wel diplomatieke zending, deze organisaties en diplomatieke zendingen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangeschreven. Mocht dat niet tot verbetering leiden, dan wordt het gesprek aangegaan met de betrokken organisatie of diplomatieke zending en kunnen uiteindelijk andere maatregelen genomen worden, zoals het publiceren van een ranglijst."

Toegegeven: zo'n boze brief en later een ranglijst zal een gemiddelde medewerker van de Egyptische ambassade waarschijnlijk nog steeds weinig verrekken, maar het volk heeft er weer een naming and shaming-praktijk bij.